Haberler

2012 Yılında Kira Geliri Elde Edenler İçin Beyanname Düzenleme Rehberi Yayınlandı

Kira gelirlerinin vergilendirilmesine ilişkin olarak Gelir İdaresi  Başkanlığınca hazırlanan “Kira Geliri Elde Edenler İçin Beyanname Düzenleme Rehberi” Gelir İdaresi Başkanlığının internet sayfasında yayımlanmıştır.

2012 yılında kira geliri elde edenlere yönelik olarak hazırlanan rehberde; kira gelirine konu mal ve haklar, kira gelirinde istisna uygulaması, kira gelirinin tespitinde indirilecek giderler, kira ödemelerinde vergi kesintisi, beyannamenin verilme zamanı ve yeri, 2012 yılı gelirlerine uygulanacak vergi tarifesi ve verginin ödenmesi konularında bilgiler sunulmaktadır. Rehberde ayrıca, beyannamenin doldurulmasına ilişkin örneklere ve beyannamenin doldurulmasında dikkat edilecek hususlara da yer verilmiştir.

Söz konusu Rehbere ulaşmak için tıklayınız.