2012 Yılında Uygulanacak Çevre İdari Para Cezaları

10 Ocak 2012 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28169

TEBLİĞ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU UYARINCA VERİLECEK İDARİ PARA

CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(2012/1)

9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 20 nci maddesinde, Kanuna aykırılık halinde uygulanacak idari para cezaları belirlenmiştir.30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasında idari para cezalarının her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanacağı ve bu şekilde yapılacak hesaplamalarda bir Türk Lirasının küsurunun dikkate alınmayacağı hükmü yer almaktadır.

Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanarak 17/11/2011 tarihli ve 28115 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, 410 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca 2011 yılı yeniden değerleme oranı % 10,26 olarak tespit ve ilan edilmiştir.

Bu duruma binaen, 2872 sayılı Çevre Kanununun 20 nci maddesinde yer alan para cezaları 1/1/2012 tarihinden itibaren aşağıda belirtilen miktarlarda uygulanacaktır.

Tebliğ olunur.

2872 sayılı Çevre Kanununun

20 nci maddesinin

Kanundaki ceza miktarı

1/1/2012 – 31/12/2012 tarihleri

arasında uygulanacak ceza

(a) bendindeki ceza miktarları

500 TL

1.000 TL

799 TL

1.601 TL

(b) bendindeki ceza miktarı

24.000 TL

48.000 TL

38.496 TL

76.994 TL

(c) bendindeki ceza miktarları

6.000 TL

2.000 TL

300 TL

9.620 TL

3.205 TL

478 TL

(d) bendindeki ceza miktarları

(b) bendi için iki kat:

48.000 TL

96.000 TL

(c) bendi için iki kat:

12.000 TL

4.000 TL

600 TL

(d) bendinin ikinci cümlesindeki konutlarla ilgili olarak:

600 TL

76.994 TL

153.991 TL

 

19.247 TL

6.413 TL

959 TL

959 TL

(e) bendindeki ceza miktarı

10.000 TL

16.038 TL

(f) bendindeki ceza miktarı

60.000 TL

96.244 TL

(g) bendindeki ceza miktarı

6.000 TL

9.620 TL

(h) bendindeki ceza miktarları

400 TL

1.200 TL

4.000 TL

12.000 TL

639 TL

1.923 TL

6.413 TL

19.247 TL

(ı) bendinin; 1 no’lu alt bendindeki ceza miktarları

Ton başına*:

40 TL

10 TL

100 KR

64,14 TL

16,01 TL

155 KR

(ı) bendinin; 2 no’lu alt bendindeki ceza miktarları

Ton Başına*:

30 TL

6 TL

100 KR

48,09 TL

9,59 TL

155 KR

(ı) bendinin; 3 no’lu alt bendindeki ceza miktarları

Ton Başına*:

20 TL

4 TL

100 KR

32,06 TL

6,40 TL

155 KR

(ı) bendinin; 4 no’lu alt bendindeki ceza miktarları

Ton başına*:

10 TL

2 TL

40 KR

16,01 TL

3,18 TL

63 KR

(ı) bendinin altıncı paragrafındaki ceza miktarları

24.000 TL

600 TL

38.496 TL

959 TL

(i) bendindeki ceza miktarı

1.000 TL

1.601 TL

(j) bendindeki ceza miktarları

24.000 TL

600 TL

38.496 TL

959 TL

(k) bendindeki ceza miktarları

20.000 TL

100.000 TL

32.079 TL

160.409 TL

(l) bendindeki ceza miktarları

Dekar başına*:

20 TL

Metkreküp başına*:

120 TL

32,06 TL

192,48 TL

(m) bendindeki ceza miktarları

6.000 TL

4.000 TL

9.620 TL

6.413 TL

(n) bendindeki ceza miktarları

48.000 TL

1.200 TL

76.994 TL

1.923 TL

(o) bendindeki ceza miktarı

12.000 TL

19.247 TL

(p) bendindeki ceza miktarı

24.000 TL

38.496 TL

(r) bendindeki ceza miktarları

24.000 TL

60.000 TL

38.496 TL

96.244 TL

(s) bendindeki ceza miktarı

100 TL

155 TL

(t) bendindeki ceza miktarı

2.000.000 TL.

3.208.235 TL

(u) bendindeki ceza miktarı

2.000.000 TL

3.208.235 TL

(v) bendindeki ceza miktarı

100.000 TL den

1.000.000 TL’ye kadar

160.409 TL’den

1.604.116 TL ye kadar

(y) bendindeki ceza miktarı

100.000 TL den

1.000.000 TL’ye kadar

160.409 TL’den

1.604.116 TL ye kadar

Geçici 4 üncü maddesinin 5 inci fıkrasındaki ceza miktarları

Belediyelerde;

 • Nüfusu 100.000’den fazla olanlarda:

50.000 TL

 • Nüfusu 100.000 – 50.000 arasında olanlarda:

30.000 TL

 • Nüfusu 50.000 – 10.000 arasında olanlarda:

20.000 TL

 • Nüfusu 10.000 – 2.000 arasında olanlarda:

10.000 TL

 • Organize Sanayi Bölgelerinde:

100.000 TL

 • Bunların dışında kalan endüstri ve atıksu üreten her türlü tesiste:

60.000 TL

Belediyelerde;

 • Nüfusu 100.000’den fazla olanlarda:

80.202 TL

 • Nüfusu 100.000 – 50.000 arasında olanlarda:

48.121 TL

 • Nüfusu 50.000 – 10.000 arasında olanlarda:

32.079 TL

 • Nüfusu 10.000 – 2.000 arasında olanlarda:

16.038 TL

 • Organize Sanayi Bölgelerinde:

160.409 TL

 • Bunların dışında kalan endüstri ve atıksu üreten her türlü tesiste:

96.244 TL

* = Bu bentlerdeki cezalar uygulanırken nihai ceza miktarı hesaplandıktan sonra küsurat kısmı dikkate alınmayacaktır.

NOT: Ceza konusu fiiller ve uygulama esasları 2012-8 Nolu Bültenimizdedir.Tıklayınız.

 ÖNEMLİ NOT:Bu tebliğ 12.01.2012 günlü Resmi Gazetede yayınlanan 2012/2 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Tebliği ile değişmiştir.Değişiklik ceza miktarlarındadır.