Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik Yayınlandı

28 Ağustos 2012 gün ve 28395 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ” Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik”de, sayılı Türk Ticaret Kanununa göre kurulan ve faaliyet gösteren anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin yıllık faaliyet raporlarını ve şirketler topluluğunda ana şirketin yıllık faaliyet raporunun hazırlanması, içeriği ve sunumuna ilişkin bilgiler yer almaktadır.

İlgili yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız.