Bülten 2012-7 2012 Memur Maaşlarına Göre Hesaplanacak Çocuk Yardımları, Kıdem Tazminatı Ve Vergiden Müstesna Harcırahlar

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

erdogdu.oz@erdogduozymm.com

www.erdogduozymm.com

 

                                                                                                                                       İstanbul,10.01.2012    

BÜLTEN ( E.Ö. 2012/7 )

 

MEMUR MAAŞLARINA GÖRE HESAPLANACAK ÇOCUK YARDIMLARI, KIDEM TAZMİNATI VE VERGİDEN MÜSTESNA HARCIRAHLAR

 

29 Aralık 2011 tarihli ve 28157 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayınlanan 6260 sayılı 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Memur maaş katsayıları belirlenmişti.

10 Ocak 2012 tarihli ve 28169 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2012/2663 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’na gore bu oranlar tekrar aşağıdaki gibi tespit edilmiştir.

– Memur aylık katsayısı 0,066187

– Taban aylık katsayısı   0,88562

Katsayılarda yapılan bu değişiklik, bazı vergisel had ve oranları da değiştirmiştir. Bunlardan bazıları aşağıdadır.

1-Vergiden Müstesna Çocuk Yardımları

Ücretlilere ödenen çocuk zamları memurlara verilen çocuk parasını aşmamak koşuluyla gelir vergisine tabi değildir. (GVK Md.25/4).Çocuk parası istisnası en fazla iki çocuk için uygulanır. Her bir çocuk için uygulanacak miktar memur maaş katsayısının 250 gösterge rakamı (0-6 yaş grubundaki çocuklar için 500 gösterge rakamı) ile çarpılması suretiyle bulunur.

2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile belirlenen katsayılar çerçevesinde, uygulanacak olan gelir vergisinden müstesna çocuk yardımı tutarları aşağıdaki gibidir:

0-6 YAŞ GRUBU İÇİN (TL)

DİĞER ÇOCUKLAR İÇİN (TL)

33,09

16,55

Bu miktarlardan fazla verilen çocuk yardımları ücret olarak vergiye tabi tutulur.

 2-Kıdem Tazminatı

1475 ve 854 sayılı Kanun’lara göre ödenmesi gereken kıdem tazminatlarının tamamı ile 5953 sayılı Kanun’a göre ödenen kıdem tazminatlarının hizmet erbabının 24 aylığını aşmayan miktarları (hizmet ifa etmeksizin ödenen ücretler tazminat sayılmaz); (Gelir Vergisi Kanunu Madde 25/7)

Kıdem tazminatı tavan tutarı Devlet Memurları Kanununa tabi en yüksek Devlet memuruna 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesi kadardır.

2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile belirlenen katsayılar çerçevesinde, uygulanacak olan kıdem tazminatı tavanı aşağıdadır.

Kıdem Tazminat Tavanı TL

2.805,04

3-Vergiden Müstesna Harcırahlar

Harcırah Kanunu kapsamı dışında kalan müesseseler tarafından idare meclisi başkanı ve üyeleri ile denetçilerine, tasfiye memurlarına ve hizmet erbabına (Harcırah Kanunu’na tabi olsun olmasın her türlü sözleşmeli personel dahil) verilen gerçek yol giderlerinin tamamı ile yemek ve yatmak giderlerine karşılık verilen gündelikler (Bu gündelikler aynı aylık seviyesindeki devlet memurlarına verilen gündeliklerden fazla ise veya devletçe verilen gündeliklerin en yüksek haddini aşarsa, aradaki fark ücret olarak vergiye tabi tutulur) gider karşılığı olarak Gelir Vergisi’nden istisna edilmiştir(Gelir Vergisi Kanunu Madde 24/2).

a- Yurtiçi Harcırahlar

01.01.2012 tarihinden itibaren  uygulanacak olan ve gelir vergisinden istisna edilen yurtiçi gündelik tutarları ile bu tutarlara karşılık gelen gelir dilimlerini gösterir tablo aşağıdadır.

Brüt aylık tutarı

Gelir vergisinden istisna gündelik tutarı

1.514,12 ve fazlası 43,50 TL
1.502,48 – 1.514,39 36,50 TL
1.356,87 – 1.502,47 33,50 TL
1.171,55 – 1.356.86 31,00 TL
   946,18 – 1.171,54 28,00 TL
   946,17 ve daha aşağısı 27,00 TL

b- Yurt Dışı Harcırahlar

2012 yılı için tespit edilen tutarlar aşağıdadır.

Gelir dilimleri (Brüt aylık tutarı, TL)
Ülkeler/ Para birimi I. grup 1.514,40 ve fazlası II. grup (1.502,48 – 1.514,39) III. grup (1.323,78 – 1.502,47) IV. grup (946,18 – 1.323,77) V. grup (946,17 vedaha aşağısı)
ABD (ABD Doları) 182 146 117 110 93
Almanya (Euro) 164 131 105 99 83
Avustralya (Avustralya Doları) 283 227 181 171 143
Avusturya (Euro) 166 132 106 100 84
Belçika (Euro) 161 128 103 97 81
Danimarka (Danimarka Kronu) 1.238 988 791 746 627
Finlandiya (Euro) 148 119 95 90 74
Fransa (Euro) 160 127 102 96 81
Hollanda (Euro) 156 125 100 94 80
İngiltere (Sterlin) 115 91 74 69 59
İrlanda (Euro) 155 124 99 94 78
İspanya (Euro) 158 126 101 95 80
İsveç (İsveç Kronu) 1.359 1.085 867 819 687
İsviçre (İsviçre Frangı) 283 226 181 171 143
İtalya (Euro) 152 122 98 92 77
Japonya (Japon Yeni) 31.405 25.127 20.118 18.901 15.914
Kanada (Kanada Doları) 244 195 156 147 125
Kuveyt (Kuveyt Dinarı) 50 40 33 31 25
Lüksemburg (Euro) 161 128 103 97 82
Norveç (Norveç Kronu) 1.193 952 762 719 604
Portekiz (Euro) 155 124 99 93 78
Suudi Arabistan(Suudi Arabistan Riyali) 617 492 395 372 313
Yunanistan (Euro) 158 126 101 95 80
Diğer AB Ülkeleri (Euro) 127 101 81 76 65
Diğer Ülkeler (ABD Doları) 157 125 100 95 80

Özellikli Durumlar

1-Birden fazla ülkeyi kapsayacak yurtdışı geçici görev yolculuk ve ikametlerde, her ülkedeki kalış süresi için o ülkeye ilişkin gündelik miktarı esas alınır.

2-Harcırah için avans verilecek ise, avansın Türk Lirası cinsinden tutarı, yabancı para cinsinden avans miktarının tahakkuk tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca ilan edilen efektif satış kuruyla çarpılması suretiyle bulunur. Avansın mahsup işlemlerinde ise döviz satım belgesinde gösterilen tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca ilan edilen efektif satış kuru esas alınır.

3-Harcırah için avans verilmemiş ise, yurtdışı gündeliklerinin Türk Lirası cinsinden tutarı, yabancı para cinsinden gündelik miktarının beyanname düzenleme tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca ilan edilen döviz satış kuruyla çarpılması suretiyle bulunur.

4-Yabancı para cinsinden, müstahak olunan harcırah miktarının avans miktarından fazla olması halinde fazla olan kısım için, beyanname düzenleme tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca ilan edilen döviz satış kuru esas alınır.

5-Yurtdışına gönderilenlere, seyahat ve ikamet süresinin ilk on günü için ödenecek gündelikler, yukarıdaki cetveldeki miktarların % 50 artırılması suretiyle hesaplanır