Pratik Bilgiler

KDV İade ve Mahsuplarına İlişkin Rakamsal Hadler

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNE GÖRE KDV İADE VE MAHSUPLARINA İLİŞKİN TABLO

(A-İHRACAT İSTİSNASI İADESİ)

A-İHRACAT İSTİSNASI İADESİ
  NAKDEN İADE MAHSUBEN İADE İNDİRİMLİ TEMİNAT
KDVK   MD RAPORSUZ TEMİNATSIZ İADE SINIRI TL İADE SINIRINI AŞAN KISIM İADESİ TEMİNATIN ÇÖZÜMÜ YMM RAPORUNA GÖRE İADE(Tam Tasdiksiz)          SINIRI TL RAPORSUZ TEMİNATSIZ   İADE SINIRI TL İADE SINIRINI AŞAN KISIM İADESİ TEMİNATIN ÇÖZÜMÜ KENDİ VE ORT* VERGİ SSK BORÇLRINA İNDİRİMLİ TEMİNAT UYGULAMA(Şartlar Mevcutsa)
1.1-MAL İHRACATI İSTİSNASI İADESİ
11/1-a

 

5.000 TEMİNAT,   YMM veya VİR YMM   veya VİR  (1 Nolu Nota Bakınız) Sınırsız Yok Yok Var Var
1.2-TÜRKİYE’DE İKAMET ETMEYENLERE ÖZEL FATURA İLE YAPILAN   SATIŞLAR (BAVUL TİCARETİ) İADESİ

 

11/1-b-1

 

5.000    Faturadaki alt limit 2.000 TEMİNAT,   YMM veya VİR YMM   veya VİR (2 Nolu Nota Bakınız) Sınırsız Yok Yok Var Var
2. HİZMET İHRACI İSTİSNA İADESİ
11/1-a

 

Yok TEMİNAT     veya VİR YMM YMM   veya VİR Yok

 

5.000

 

TEMİNAT   YMM veya VİR YMM

VİR

Var Var
3-ROAMİNG HİZMETLERİ İSTİSNASI İADESİ
11/1-b-1  5.000 TEMİNAT    YMM veya VİR YMM   veya VİR (1 Nolu Nota Bakınız) Sınırsız Yok Yok Var Var
4-SERBEST BÖLGELERDEKİ MÜŞTERİLER İÇİN YAPILAN FASON   HİZMETLER İSTİSNA İADESİ
11/1-a 5.000 TEMİNAT YMM veya VİR YMM   veya VİR (1 Nolu Nota Bakınız) Sınırsız Yok Yok Var Var
5-YOLCU BERABERİ EŞYA (TÜRKİYE’DE İKAMET ETMEYENLERE KDV   HESAPLANARAK YAPILAN SATIŞLAR) İADESİ

 

11/1-b 5.000 TEMİNAT    YMM veya VİR YMM   veya VİR (2 Nolu Nota Bakınız) Sınırsız Yok Yok Var Var
6-TÜRKİYE’DE İKAMET ETMEYEN TAŞIMACILAR İLE FUAR, SERGİ,   PANAYIR KATILIMCILARINA
11/1-b

 

1.000 TEMİNAT     veya VİR VİR Yok Yok Yok Yok Yok Var
7-YABANCI SİNEMA YAPIMCILARINA TANINAN İSTİSNA
11/1-b-3 Yok YMM Yok Sınırsız Yok Yok Yok Yok Yok
8-İHRAÇ KAYDIYLA TESLİMLERDE TECİL-TERKİN UYGULAMASI   İSTİSNASI İADESİ
11/c

 

5.000 TEMİNAT, YMM   veya VİR YMM   veya VİR (1 Nolu Nota Bakınız) Sınırsız Yok Yok Var Var
9-DAHİLDE İŞLEME VE GEÇİCİ KABUL REJİMLERİ KAPSAMINDA   İHRAÇ EDİLECEK MALLARIN ÜRETİMİNDE KULLANILAN GİRDİLERİN TEMİNİNDE   TECİL-TERKİN UYGULAMASI İSTİSNASI İADESİ
Geçici      Md. 17 5.000 TEMİNAT YMM   veya  VİR YMM   veya VİR (1 Nolu Nota Bakınız) Sınırsız Yok Yok Var Var

 

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNE GÖRE KDV İADE VE MAHSUPLARINA İLİŞKİN TABLO

(B-ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE ULUSAL   GÜVENLİK HARCAMALARI VE YATIRIM)

(B-ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE ULUSAL   GÜVENLİK HARCAMALARI VE YATIRIM)
  NAKDEN İADE MAHSUBEN İADE İNDİRİMLİ TEMİNAT
KDVK   MD RAPORSUZ TEMİNATSIZ İADE SINIRI TL İADE SINIRINI AŞAN KISIM İADESİ TEMİNATIN ÇÖZÜMÜ YMM RAPORUNA GÖRE İADE(Tam Tasdiksiz)          SINIRI TL RAPORSUZ TEMİNATSIZ   İADE SINIRI TL İADE SINIRINI AŞAN KISIM İADESİ TEMİNATIN ÇÖZÜMÜ KENDİ VE ORT* VERGİ SSK BORÇLRINA İNDİRİMLİ TEMİNAT UYGULAMA

(Şartlar Mevcutsa)

1- DENİZ,   HAVA VE DEMİRYOLU TAŞIMA ARAÇLARININ TESLİMİNDE, TADİL, BAKIM VE ONARIMINDA,   İMAL VE İNŞASINA İLİŞKİN ALIMLARDA İSTİSNA

 

1.1- ARAÇ VE TESİSLERİN TESLİMİNDE İSTİSNA İADESİ
13-a

 

5.000 TEMİNAT,   YMM veya VİR YMM   veya VİR (1 Nolu Nota Bakınız) Sınırsız Yok Yok Var Var
1.2-ARAÇ VE TESİSLERİN TADİL, ONARIM VE BAKIM   HİZMETLERİNDE İSTİSNA İADESİ

 

13-a

 

Yok TEMİNAT, VİR veya YMM x VİR   veya YMM x Yok 5.000 Var YMM-VİR YMM-VİR Var
1.3- FAALİYETLERİ İSTİSNA KAPSAMINDAKİ ARAÇ VE TESİSLERİN KİRALANMASI VEYA   ÇEŞİTLİ ŞEKİLLERDE İŞLETİLMESİ OLAN MÜKELLEFLERE BU ARAÇLARIN İMAL VE İNŞASI   İLE İLGİLİ YAPILAN TESLİM VE HİZMETLER
1.3.1- İSTİSNA KAPSAMINDAKİ ARAÇ VE   TESİSLERİ BİZZAT İMAL VEYA İNŞA EDENLER
13-a

 

Yok TEMİNAT     veya VİR YMM x VİR   veya YMM x Yok

 

5.000

 

Var YMM- VİR Var Var
1.3.2.1- İSTİSNA KAPSAMINDAKİ ARAÇ   VE TESİSLERİ SİPARİŞ VEREREK İMAL VEYA İNŞA ETTİRENLER
13-a

 

Yok

 

TEMİNAT    VİR veya YMM x VİR  veya YMM x Yok 5.000 Var YMM- VİR Var Var
1.3.2.2-İSTİSNA KAPSAMINDAKİ ARAÇ   VE TESİSLERİ SİPARİŞ ÜZERİNE FİİLEN İMAL VE İNŞA EDENLER
13-a Yok TEMİNAT    VİR veya YMM x VİR   veya YMM x Yok 5.000 Var YMM-VİR Var Var
1.3.3-FAALİYETLERİ DENİZ TAŞIMA ARAÇLARI İLE YÜZER TESİS   VE ARAÇLARIN İMAL VE İNŞASI OLANLARA BU ARAÇLARIN İMAL VE İNŞASI İLE İLGİLİ YAPILAN   TESLİM VE HİZMETLER

 

13-a Yok TEMİNAT    VİR veya YMM x VİR   veya YMM x Yok 5.000 Var YMM-VİR Var Var
2-LİMAN  VE HAVA   MEYDANLARINDA YAPILAN HİZMETLER İSTİSNASIA
13-b Yok TEMİNAT VİR veya   YMM x VİR veya  YMM x Yok 5.000 Var YMM-VİR Var Var
TÜRK PETROL KANUNU HÜKÜMLERİNE GÖRE PETROL ARAMA FAALİYETLERİNİ   YÜRÜTENLERE YAPILAN TESLİM VE HİZMETLERE İLİŞKİN İSTİSNA
13-c

 

5.000 TEMİNAT YMM veya VİR YMM veya VİR (1 Nolu Nota Bakınız) Sınırsız Yok Yok Var Var
BORU HATTIYLA TAŞIMACILIK YAPANLARA BU HATLARIN İNŞA VE   MODERNİZASYONUNA İLİŞKİN YAPILAN TESLİM VE HİZMETLERE İLİŞKİN İSTİSNA
13-c

 

5.000

 

TEMİNAT YMM veya VİR YMM veya VİR (1 Nolu Nota Bakınız) Sınırsız Yok Yok Var Var
13-c

 

5.000

 

TEMİNAT YMM veya VİR YMM veya VİR (1 Nolu Nota Bakınız) Sınırsız Yok Yok Var Var
4. ALTIN, GÜMÜŞ, PLATİN İLE İLGİLİ ARAMA, İŞLETME VE   ZENGİNLEŞTİRME FAALİYETLERİNE İLİŞKİN İSTİSNA
13-c

 

Yok

 

TEMİNAT VİR VİR Yok 5.000 Var YMM-VİR Var Var

 

5. YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA MAKİNE VE TEÇHİZAT   TESLİMLERİNDE İSTİSNA
13-d 5.000 TEMİNAT YMM veya VİR YMM           VİR (1 Nolu Nota Bakınız) Sınırsız Yok Yok Var Var
6. LİMANLAR VE HAVA MEYDANLARINA BAĞLANTI SAĞLAYAN   DEMİRYOLU HATLARI İLE LİMAN VE HAVA MEYDANLARININ İNŞASI, YENİLENMESİ VE   GENİŞLETİLMESİNE İLİŞKİN İSTİSNA
13-e

 

Yok TEMİNAT YMM veya VİR VİR            YMM x Yok 5.000 Var YMM-VİR Var Var
7. ULUSAL GÜVENLİK AMAÇLI TESLİM VE HİZMETLERE İLİŞKİN   İSTİSNA
13-f 5.000 TEMİNAT YMM veya VİR YMM           VİR (1 Nolu Nota Bakınız) Sınırsız Yok Yok Var Var
8. BAŞBAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATINA YAPILACAK ARAÇ TESLİMLERİNDE   İSTİSNA
13-g

 

5.000 TEMİNAT YMM veya VİR YMM           VİR

 

(1 Nolu Nota Bakınız) Sınırsız Yok Yok Var Yok
9. ÜRÜN SENETLERİNİN İHTİSAS/TİCARET BORSALARI   ARACILIĞIYLA İLK TESLİMİ
13-ğ 5.000 TEMİNAT YMM veya VİR YMM           VİR

 

(1 Nolu Nota Bakınız) Sınırsız Yok Yok Var Var

 

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNE GÖRE KDV İADE VE MAHSUPLARINA İLİŞKİN TABLO

(C-TAŞIMACILIK İSTİSNASI)

  NAKDEN İADE MAHSUBEN İADE İNDİRİMLİ TEMİNAT
KDVK   MD RAPORSUZ TEMİNATSIZ  İADE SINIRI TL

 

İADE SINIRINI AŞAN KISIM İADESİ

 

TEMİNATIN ÇÖZÜMÜ

 

YMM RAPORUNA GÖRE İADE  (Tam Tasdiksiz) SINIRI TL RAPORSUZ TEMİNATSIZ  İADE SINIRI TL İADE SINIRINI AŞAN KISIM İADESİ

 

TEMİNATIN ÇÖZÜMÜ

 

KENDİ         VE ORT.VERGİ SSK BORÇLRIRA İNDİRİMLİ TEMİNAT UYGULAMA (Şartlar Mevcutsa)
1. TRANSİT VE TÜRKİYE İLE YABANCI   ÜLKELER ARASINDA YAPILAN TAŞIMACILIK İŞLERİNDE İSTİSNA
14-1

 

5.000 TEMİNATYMM   VİR YMM           VİR (1 Nolu Nota Bakınız) 5.000 Var YMM-VİR Var Var
2-İHRAÇ MALI TAŞIYAN ARAÇLARA MOTORİN TESLİMLERİNDE   İSTİSNA  
14-3

 

5.000 TEMİNATYMM   VİR YMM           VİR (1 Nolu Nota Bakınız) Sınırsız Yok Yok Var Var

 

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNE GÖRE KDV İADE VE MAHSUPLARINA İLİŞKİN TABLO

( D-DİPLOMATİK   İSTİSNALAR)

D-DİPLOMATİK   İSTİSNALAR
  NAKDEN İADE MAHSUBEN İADE İNDİRİMLİ TEMİNAT
KDVK   MD RAPORSUZ TEMİNATSIZ  İADE   SINIRI TL

 

İADE SINIRINI AŞAN KISIM İADESİ

 

TEMİNATIN ÇÖZÜMÜ

 

YMM RAPORUNA GÖRE İADE  (Tam Tasdiksiz)             SINIRI TL RAPORSUZ TEMİNATSIZ  İADE   SINIRI TL

 

İADE SINIRINI AŞAN KISIM İADESİ

 

TEMİNAT ÇÖZÜMÜ

 

KENDİ       VE  ORT* VERGİ     SSK      BORÇLRINA İNDİRİMLİ TEMİNAT UYGULAMA     (Şartlar Mevcutsa)
1. DİPLOMATİK TEMSİLCİLİK VE   KONSOLOSLUKLARA YAPILACAK TESLİM VE HİZMETLERDE İSTİSNA
15/1-a

 

5.000 TEMİNAT YMM     VİR YMM             VİR (1 Nolu Nota Bakınız) Sınırsız Yok Yok Var Var
2-ULUSLARARASI KURULUŞLARA YAPILAN TESLİM VE HİZMETLERDE   İSTİSNA
15/1-b

 

5.000 TEMİNAT   YMM      VİR YMM             VİR (1 Nolu Nota Bakınız) Sınırsız Yok Yok Var Var
3. YABANCI DEVLETLERİN DİPLOMATİK TEMSİLCİLİK VE   KONSOLOSLUK MENSUPLARI İLE ULUSLARARASI KURULUŞ MENSUPLARINA YAPILAN TESLİM   VE HİZMETLERDE İSTİSNA
15/1-b

 

Sınırsız Vergi Dairesi Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok

 

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNE GÖRE KDV İADE VE MAHSUPLARINA İLİŞKİN TABLO

(E-İNDİRİM VE İADE   HAKKI TANINAN DİĞER İSTİSNALAR )

 
  NAKDEN İADE MAHSUBEN İADE İNDİRİMLİ                    TEMİNAT
KDVK   MD RAPORSUZ TEMİNATSIZ   İADE  SINIRI TL

 

 

 

 

 

İADE SINIRINI AŞAN KISIM İADESİ

 

TEMİNATIN ÇÖZÜMÜ

 

YMM RAPORUNA GÖRE İADE (Tam Tasdiksiz) SINIRI               TL RAPORSUZ TEMİNATSIZ  İADE   SINIRI TL

 

İADE SINIRINI AŞAN KISIM İADESİ

 

 

 

TEMİNATIN ÇÖZÜMÜ

 

KENDİ      VE ORT* VERGİ SSK  BORÇLARI İNDİRİMLİ TEMİNAT UYGULAMA     (Şartlar Mevcutsa)
1. ENGELLİLERİN   KULLANIMINA MAHSUS ARAÇ VE GEREÇLERİN TESLİMİNDE İSTİSNA
17/4-S

 

5.000

 

 

TEMİNAT YMM     VİR YM M            VİR (1 Nolu Nota Bakınız) Sınırsız Yok Yok        Var Var
2. BM İLE NATO TEMSİLCİLİKLERİ VE   BU TEŞKİLATLARA BAĞLI FON VE ÖZEL İHTİSAS KURULUŞLARI İLE OECD RESMİ   KULLANIMLARI İÇİN YAPILACAK MAL TESLİMİ VE HİZMET İFALARI İLE BUNLARIN SOSYAL   VE EKONOMİK YARDIM AMACIYLA BEDELSİZ OLARAK YAPACAKLARI MAL TESLİMİ VE HİZMET   İFALARINDA İSTİSNA
Geçici 26. Md.

 

5.000 TEMİNAT

YMM

VİR

YMM

VİR

(1 Nolu Nota Bakınız) Sınırsız Yok Yok Var Var
3. 3996 SAYILI   KANUNA GÖRE YAP-İŞLET-DEVRET VEYA 3359 SAYILI KANUN İLE 652 SAYILI   KARARNAMEYE GÖRE KİRALAMA KARŞILIĞI YAPTIRILAN PROJELERDE KDV İSTİSNASI

 

Geçici 29. Md.

 

5.000 TEMİNAT YMM         VİR YMM             VİR (1 Nolu Nota Bakınız) Sınırsız Yok Yok Var Var
4. BÜYÜK VE STRATEJİK YATIRIMLARA İLİŞKİN İSTİSNA
Geçici 30. Md.

 

5.000 TEMİNAT YMM        VİR YMM             VİR (1 Nolu Nota Bakınız) Sınırsız Yok Yok Var Var
5. İSTANBUL SİSMİK RİSKİN   AZALTILMASI VE ACİL DURUM HAZIRLIK PROJESİ (İSMEP) KAPSAMINDAYAPILACAK TESLİM   VE HİZMETLERDE İSTİSNA
Geçici 16. Md.

Yeni

5.000 TEMİNAT YMM        VİR YMM             VİR (1 Nolu Nota Bakınız) Sınırsız Yok Yok Var Var

 

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNE GÖRE KDV İADE VE MAHSUPLARINA İLİŞKİN TABLO

(İNDİRİMLİ ORAN İADESİ )

İNDİRİMLİ ORAN İADESİ
KDVK MD NAKDEN İADE MAHSUBEN İADE TEMİNAT  İNDİRİMLİ
RAPORSUZ TEMİNATSIZ  İADE  SINIRI TL İADE SINIRINI AŞAN KISIM İADESİ TEMİNATIN ÇÖZÜMÜ YMM RAPORUNA GÖRE İADE (Tam Tasdiksiz) SINIRI

TL

RAPORSUZ TEMİNATSIZ  İADE   SINIRI TL İADE SINIRINI AŞAN KISIM İADESİ TEMİNATIN ÇÖZÜMÜ KENDİ VE  ORT* VERGİ SSK BORÇLRINA İNDİRİMLİ TEMİNAT UYGULAMA (Şartlar Mevcutsa)
29/2

İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEMLER (AYLIK

İADE)

Yok Yok Yok Yok 5.000 Var Evet- YMM,VİR Var-Ayrıca %51 den fazla kamuya   hissesi olan elektrik ve doğalgaz şirketlerine borçları Yok
İNDİRİMLİ      ORANA TABİ İŞLEMLER (YILLIK   İADE) 5.000 YMM veya VİR Evet-YMM veya VİR (3 Nolu Nota Bakınız) 5.000 Var Evet-YMM,VİR Var-Ayrıca %51 den fazla kamuya   hissesi olan elektrik ve doğalgaz şirketlerine borçları Var

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNE GÖRE KDV İADE VE MAHSUPLARINA İLİŞKİN TABLO

(KDV TEVKİFATI İADESİ )

İADE KONUSU NAKDEN İADE MAHSUBEN İADE İNDİRİMLİ TEMİNAT
İADE KONUSU

(KDVK MD.9)

RAPORSUZ    TEMİNATSIZ  İADE SINIRI TL

 

İADE SINIRINI       AŞAN KISIM İADESİ

 

TEMİNATIN    ÇÖZÜMÜ

 

TAM TASDİK SÖZLEŞMESİ OLMAYAN YMM’nin          RAPORUNA GÖRE İADE SINIRI            TL RAPORSUZ TEMİNATSIZ        İADE SINIRI TL

 

İADE SINIRINI     AŞAN KISIM İADESİ

 

TEMİNAT ÇÖZÜMÜ

 

MÜKELLEF    KENDİ VERGİ  BORÇLARINA MAHSUP İNDİRİMLİ   TEMİNAT UYGULAMA (ŞARTLAR   MEVCUTSA
YAPIM İŞLERİ   İLE BU İŞLERLE BİRLİKTE İFA EDİLEN MÜHENDİSLİK-MİMARLIK VE ETÜT-PROJE   HİZMETLERİ 5.000 TEMİNAT YMM veya  VİR YMM veya VİR (1 Nolu Nota Bakınız) 5.000 TEMİNAT YMM veya VİR YMM veya VİR Var Var
SPOR   KULÜPLERİNİN YAYIN, İSİM HAKKI VE REKLÂM GELİRLERİNE KONU İŞLEMLERİ 5.000 TEMİNAT YMM veya  VİR YMM veya VİR (1 Nolu Nota Bakınız) 5.000 TEMİNAT YMM veya  VİR YMM veya VİR Var Var
TEBLİĞDE YER   ALMAYAN 5018 S.K. DA YER ALAN KURULUŞLARA BU TABLODA YER ALMAYAN HİZMETLER 5.000 TEMİNAT YMM veya  VİR YMM veya VİR     (1 Nolu Nota Bakınız) 5.000 TEMİNAT YMM veya VİR YMM veya VİR Var Var
KÜLÇE METAL   TESLİMİ 5.000 TEMİNAT YMM veya  VİR YMM veya VİR (1 Nolu Nota Bakınız) Sınırsız Yok Yok Var Var
BAKIR, ÇİNKO,   ALÜMİNYUM VE KURŞUN ÜRÜNLERİNİN TESLİMİ 5.000 TEMİNAT YMM veya  VİR YMM veya VİR (1 Nolu Nota Bakınız) Sınırsız Yok  Yok Var Var
METAL,   PLASTİK, LASTİK, KAUÇUK, KÂĞIT, CAM HURDA VE ATIKLARININ TESLİMİ 5.000 TEMİNAT YMM veya  VİR YMM veya VİR (1 Nolu Nota Bakınız) Sınırsız Yok Yok Var Var
METAL,   PLASTİK, LASTİK, KAUÇUK, KÂĞIT VE CAM HURDA VE ATIKLARINDAN ELDE EDİLEN   HAMMADDE TESLİMİ 5.000 V YMM veya VİR (1 Nolu Nota Bakınız) Sınırsız Yok Yok Var Var
PAMUK, TİFTİK,   YÜN VE YAPAĞI İLE HAM POST VE DERİ TESLİMİ 5.000 TEMİNAT YMM veya  VİR YMM veya VİR (1 Nolu Nota Bakınız) Sınırsız Yok Yok Var Var
AĞAÇ VE ORMAN   ÜRÜNLERİ TESLİMİ 5.000 TEMİNAT YMM veya  VİR YMM veya VİR (1 Nolu Nota Bakınız) Sınırsız Yok Yok Var Var
TEMİZLİK,   BAHÇE VE ÇEVRE BAKIM HİZMETLERİ Yok TEMİNAT YMM veya  VİR VİR Yok 5.000 TEMİNAT YMM veya  VİR VİR Var Var
MAKİNE,   TEÇHİZAT, DEMİRBAŞ VE TAŞITLARA AİT TADİL, BAKIM VE ONARIM HİZMETLERİ Yok TEMİNAT YMM veya  VİR VİR Yok 5.000 TEMİNAT YMM veya  VİR VİR Var Var
HER TÜRLÜ   YEMEK SERVİSİ VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ Yok TEMİNAT YMM veya  VİR VİR Yok 5.000 TEMİNAT YMM veya  VİR VİR Var Var
ETÜT,   PLAN-PROJE, DANIŞMANLIK, DENETİM VE BENZERİ HİZMETLER Yok TEMİNAT YMM veya  VİR VİR Yok 5.000 TEMİNAT YMM veya  VİR VİR Var Var
FASON OLARAK   YAPTIRILAN TEKSTİL VE KONFEKSİYON İŞLERİ İLE FASON AYAKKABI VE ÇANTA DİKİM   İŞLERİ VE FASON İŞLERLE İLGİLİ ARACILIK HİZMETLERİ Yok TEMİNAT YMM veya  VİR VİR Yok 5.000 TEMİNAT YMM veya  VİR VİR Var Var
YAPI DENETİM   HİZMETİ Yok TEMİNAT YMM veya  VİR VİR Yok 5.000 TEMİNAT YMM veya  VİR VİR Var Var
SERVİS   TAŞIMACILIĞI HİZMETİ Yok TEMİNAT YMM veya  VİR VİR Yok 5.000 TEMİNAT YMM veya  VİR VİR Var Var
HER TÜRLÜ   BASKI VE BASIM HİZMETİ Yok TEMİNAT YMM veya  VİR VİR Yok 5.000 TEMİNAT YMM veya  VİR VİR Var Var
İŞGÜCÜ TEMİN   HİZMETİ Yok TEMİNAT YMM veya  VİR VİR Yok 5.000 TEMİNAT YMM veya  VİR VİR Var Var
TURİSTİK   MAĞAZALARA VERİLEN MÜŞTERİ BULMA/GÖTÜRME HİZMETİ Yok TEMİNAT YMM veya  VİR VİR Yok 5.000 TEMİNAT YMM veya  VİR VİR Var Var

 

x  16 Ekim 2014 gün ve 29141 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan KDV  GUT Değişiklik Yapılmasına ilişkin Tebliğ (seri No.1) e göre 1 Kasım 2014 tarihinden itibaren

(1) Bu tutarlar 2014 rakamlarıdır.

2015 yılı için 448.000 TL

2016 yılı için 473.000 TL

2017 yılı için 491.000 TL

2018 yılı için 562.ooo TL

2019 yılı için 695.000 TL

2020 yılı için 852.000 TL

2021 yılı için  930.000 TL

2022 yılı için 1.267.000 TL

(2) Bu tutarlar 2014 rakamlarıdır.

2015 yılı için 117.000 TL

2016 yılı için 124.000 TL

2017 yılı için 129.000 TL

2018 yılı için 148.000 TL

2019 yılı için 183.000 TL

2020 yılı için 224.000 TL

2021 yılı için 244.000 TL

2022 yılı için 332.000 TL

(3) Bu tutarlar 2014 rakamlarıdır.

2015 yılı için 896.000 TL

2016 yılı için 946.000 TL

2017 yılı için 982.000 TL

2018 yılı için 1.124.000 TL

2019 yılı için 1.391.000 TL

2020 yılı için 1.705.000 TL

2021 yılı için 1.860.000 TL

2022 yılı için 2.533.000 TL