Pratik Bilgiler

Emlak Vergisi Oranları

Emlak Vergisi Oranları

Büyük Şehir Sınırları ve Mücavir Alanlar İçinde Oran Bin de Diğer Yörelerde Oran Binde
Mesken 2 1
Diğer Binalar 4 2
Arsa 2 1
Arazi 6 3

 

Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış Oranları:

Yıllar Artış Oranları (%)
2022 18,10
2021 4,555
2020 11,29
2019 11,865
2018 Genel Beyan Dönemi
2017 3,83
2016 2,79
2015 5,055
2014 Genel Beyan Dönemi
2013 7,80
2012 10,26
2011 3,85
2010 Genel Beyan Dönemi