Bülten 2024

G.V.K. Geçici 67’nci Madde Uygulaması İle İlgili Vergi Rehberi

BÜLTEN 2024-66

2023 YILINDA G.V.K. GEÇİCİ 67’NCİ MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ

Gelir İdaresi Başkanlığı 2024 Şubat Ayında yayınladığı Yayın No.508 ‘de“ 2023 Yılında G.V.K. Geçici 67’nci Madde Uygulaması İle İlgili Olarak Gerçek Kişilere Yönelik Vergi Rehberi” nde 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesinde, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılması ve elde tutulması sürecinde elde edilen gelirler ile mevduat faizleri, repo gelirleri ve katılım bankalarından elde edilen gelirlerin vergilendirilmesine yönelik düzenlemelere yer verilmiştir.

 Rehberdeki içerikleriyle ilgili ana başlıklar: 

 GİRİŞ

 1. GELİR VERGİSİ KANUNUNUN GEÇİCİ 67 NCİ MADDESİNİN KAPSAMI

1.1 Tevkifata Tabi Olan Gelirler

1.2 Tevkifata Tabi Olmayan Gelirler

 1. GELİRLERİ ÜZERİNDEN TEVKİFATA TABİ KİŞİLER
 1. ALIM-SATIM İŞLEMLERİNDE TEVKİFAT MATRAHI
 1. AYNI MENKUL KIYMETTEN DEĞİŞİK TARİHLERDE ALIMLAR YAPILDIKTAN SONRA ELDEN ÇIKARILMASI HALİNDE ALIŞ BEDELİ
 1. DÖVİZE, ALTINA VEYA BAŞKA BİR DEĞERE ENDEKSLİ MENKUL KIYMETLER VEYA DİĞER SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN İŞLEMLERDE TEVKİFAT MATRAHI
 1. YABANCI PARA CİNSİNDEN İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER VEYA DİĞER SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN İŞLEMLERDE TEVKİFAT MATRAHI
 1. ALIM-SATIM İŞLEMLERİNİN BİR KISMININ ZARARLA SONUÇLANMASI HALİNDE TEVKİFAT MATRAHI
 1. AYNI TÜR MENKUL KIYMET VE DİĞER SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI NELERDİR?
 1. MENKUL KIYMET VEYA DİĞER SERMAYE PİYASASI ARACININ İTFASI HALİNDE TEVKİFAT MATRAHI
 1. DÖNEMSEL GETİRİLERDE TEVKİFAT MATRAHI
 1. ÖDÜNÇ İŞLEMLERİNDE TEVKİFAT MATRAHI FİNANSAL ARAÇLARA YATIRIM YAPAN TAM VE DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİLERİN ELDE ETTİKLERİ GELİRLERİN VERGİLENDİRİLMESİ
 1. HİSSE SENETLERİNDEN ELDE EDİLEN KAZANÇLAR

12.1 Kar Paylarının Vergilendirilmesi

G.V.K. Geçici 67’nci Madde Uygulaması ile İlgili Vergi Rehberi İçin Tıklayınız.

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

29.02.2024