Bülten 2024

Gelir Vergisi Matrahından İndirilecek Hayat/Şahıs Sigorta Primleri Vergi Rehberi

BÜLTEN 2024-65

2023 YILINDA GELİR VERGİSİ MATRAHINDAN İNDİRİLECEK HAYAT/ŞAHIS SİGORTA PRİMLERİ VERGİ REHBERİ

 Gelir İdaresi Başkanlığı 2024 Şubat Ayında yayınladığı Yayın No.510 ‘da“Gelir Vergisi Matrahından İndirilecek Hayat/Şahıs Sigorta Primleri” nde Gelir Vergisi Kanununa göre, gelir vergisi matrahının tespitinde hayat/şahıs sigorta primlerinin, gelir vergisi beyannamesinde beyan edilen gelirden indirilebilmesine ilişkin açıklamalara ve örneklere yer verilmiştir.

Rehberdeki içerikleriyle ilgili ana başlıklar: 

GİRİŞ

 

 1. Gelir Vergisi Matrahından İndirim Konusu Yapılabilecek Sigorta Primleri ve İndirim Oranları Nelerdir?
 1. Hayat/Şahıs Sigorta Primlerinin Gelir Vergisi Matrahından İndirilebilmesinin Şartları Nelerdir?
 1. Sigorta Primleri Gelir Vergisi Matrahının Tespitinde İndirime Nasıl Konu Edilebilir?
 1. Ücret Geliri Elde Edenlerde Hayat/Şahıs Sigorta Prim Ödemelerinin Gelir Vergisi Matrahından İndirilmesinin Kapsamı Nedir?
 1. İşverenler Tarafından Çalışanları İçin Yapılan Şahıs Sigorta Primleri, Çalışanın Gelir Vergisi Matrahından İndirim Konusu Yapılabilir mi?
 1. Bireysel Emeklilik Sistemine Ödenen Katkı Payları İndirim Konusu Yapılabilir mi?
 1. İşverenler Tarafından Ücretliler Adına Bireysel Emeklilik Sistemine Ödenen Katkı Payları Ticari Kazancın Tespitinde İndirim Konusu Yapılabilir mi?
 1. İşverenler Tarafından Çalışanları İçin Yapılan Şahıs Sigorta Primleri Ticari ve Mesleki Kazançtan İndirim Konusu Yapılabilir mi?
 1. İşveren Tarafından Çalışan İçin Bireysel Emeklilik Sistemi Ödemesi ile Ücretli Tarafından Şahıs Sigorta Primi Ödemesinin Aynı Zamanda Olması Halinde İndirim Nasıl Uygulanır?
 1. Sigorta Primleri Hangi Dönemde İndirim Konusu Yapılır?
 1. Sigorta Primlerinin Toplu (Defaten) Ödenmesi Durumunda İndirim Nasıl Uygulanır?
 1. Sigorta Prim Ödemelerine İlişkin Tevsik Edici Belgeler Nelerdir?

2023 Yılında Gelir Vergisi Matrahından İndirilecek Hayat/Şahıs Sigorta Primleri Vergi Rehberi için tıklayınız.

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

28.02.2024