Bülten 2024

Vergiye Uyumlu Mükelleflere %5 Vergi İndirimi Broşürü

BÜLTEN 2024-67

2023 YILINDA VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERE %5 VERGİ İNDİRİMİ BROŞÜRÜ

 Gelir İdaresi Başkanlığı 2024 Şubat Ayında yayınladığı Yayın No.509 ‘da “Vergiye Uyumlu Mükelleflere %5 Vergi İndirimi Broşürü nde 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 121 inci maddesinde belirtilen şartları taşıyan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin verilecek yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan verginin % 5’ini, ödemesi gereken vergiden indirme imkanı bulunmaktadır.

 Broşürdeki içerikleriyle ilgili ana başlıklar: 

 1- VERGİ İNDİRİMİ UYGULAMASI NEDİR?

 2- %5 VERGİ İNDİRİMİNDEN KİMLER YARARLANABİLİR?

 3- %5 VERGİ İNDİRİMİNDEN YARARLANMA ŞARTLARI NELERDİR

 4- VERGİ İNDİRİMİNDEN YARARLANMAK İÇİN HANGİ VERGİLERİN ÖDENMESİ GEREKMEKTEDİR?

 5- VERGİ İNDİRİMİNDE ÜST LİMİT VARMIDIR?

 6- İNDİRİLECEK TUTARIN ÖDENMESİ GEREKEN VERGİDEN FAZLA OLMASI DURUMUNDA MAHSUP VAR MIDIR?

 7- ŞARTLARIN TAŞINMADIĞININ ANLAŞILMASI DURUMUNDA İNDİRİLEN VERGİ İÇİN YAPILACAK İŞLEMLER NELERDİR?

 8- DÜZELTME AMACIYLA VEYA PİŞMANLIKLA VERİLEN BEYANNAMELER VERGİ İNDİRİMİ UYGULAMASINDAN YARARLANILMASINA ENGEL MİDİR?

 9- VERGİ İNDİRİMİ UYGULAMASINA İLİŞKİN ÖRNEKLER

 Vergiye Uyumlu Mükelleflere %5 Vergi İndirimi Broşürü İçin Tıklayınız.

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

29.02.2024