Bülten 2024

2023 Yılında Ücret Geliri  Elde Eden Mükellefler İçin Vergi Rehberi

BÜLTEN 2024-64

2023 YILINDA ÜCRET GELİRİ ELDE EDEN MÜKELLEFLER İÇİN VERGİ REHBER

 Gelir İdaresi Başkanlığı 2024 Şubat Ayında yayınladığı Yayın No.501 ‘de“Ücret Geliri Elde Edenler İçin Vergi Rehberi” nde; ücret geliri elde eden mükelleflere yönelik olarak; ücretin tanımı, unsurları, ücret kapsamında değerlendirilen ödemeler, ücret gelirinin vergilendirmesi, ücret matrahının hesaplanması sırasında indirim konusu yapılacak unsurlar, vergiden istisna edilen ücret ödemeleri ile yıllık gelir vergisi beyannamesinde beyan edilen ücret gelirinden yapılacak indirimler, ücret gelirine uygulanacak vergi tarifesi, beyannamenin verilme zamanı ve verginin ödenmesi gibi konularda açıklamalar yer almaktadır

Rehberdeki içerikleriyle ilgili ana başlıklar: 

GİRİŞ

  1. ÜCRETİN TANIMI

1.1 Ücret Olarak Vergilendirilecek Diğer Ödemeler

  1. ÜCRETİN UNSURLARI
  2. ÜCRET İSTİSNALARI

3.1. Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü Maddesinde Yer Alan Ücret İstisnaları

3.2. Gider Karşılıklarında İstisnalar

3.3. Tazminat ve Yardımlarda İstisnalar

3.4. Vatan Hizmetleri Yardımlarında İstisnalar

3.5. Teçhizat ve Tayın Bedellerinde İstisnalar

3.6. Tahsil ve Tatbikat Ödemelerinde İstisnalar

3.7. Teşvik İkramiye ve Mükafatlarda İstisnalar

  1. ÜCRET GELİRİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

4.1. Ücretin Safi Tutarının Tespiti

4.1.1. Emekli Aidatı ve Sosyal Sigorta Primleri

4.1.2. İşsizlik Sigortası Primi

4.1.3. Hayat/Şahıs Sigorta Primleri

4.1.4. Sosyal Güvenlik Destekleme Primi

4.1.5. Sendikalara Ödenen Aidatlar

4.1.6. Engellilik İndirimi

4.2. Ücret Ödemelerinin Vergilendirilmesi

4.2.1. Kesinti Yoluyla Vergilendirme

4.2.1.1. Sporculara yapılan ücret ve ücret sayılan ödemelerde tevkifat

4.2.1.2. Jokeylere, jokey yamaklarına ve antrenörlerine yapılan ücret ve ücret sayılan ödemelerde tevkifat

4.2.2. Ücretin Yıllık Beyanname ile Beyan Edilmesi

4.2.2.1. Tek işverenden alınan ücretler

4.2.2.2. Birden fazla işverenden alınan ücretler

4.2.2.2.1. Kamuda çalışanlar açısından tek işveren/birden fazla işveren tespiti

4.2.2.2.2. Özel sektör iş yerlerinde çalışanlar açısından tek işveren/birden fazla işveren tespiti 4.2.2.2.3. Teşvik ve istisna kapsamındaki ücret gelirleri

4.2.2.3. Yabancı bir ülkedeki işveren tarafından doğrudan doğruya ödenen ücretler

4.2.2.4. Yabancı elçilik ve konsolosluklarda çalışan ve istisnadan faydalanmayan memur ve hizmetlilere ödenen ücretler

4.3. 1/1/2022 Tarihinden İtibaren Elde Edilen Ücret Gelirlerinde İstisna Uygulaması

4.3.1. Asgari Ücretli Olarak Çalışanlarda Gelir Vergisi İstisnası

4.3.2. Asgari Ücretin Üzerinde Ücret Geliri Elde Edenlerde Gelir Vergisi İstisnası

4.3.3. Birden Fazla İşverenden Ücret Alınması Durumunda İstisnanın Uygulanması

4.3.4. Yıllık Beyanname Verilmesi Halinde İstisna Uygulaması

4.3.5. Diğer Ücretlilerin Durumu

4.4. Yıllık Beyannameye Dahil Edilen Gelirlerden Yapılacak İndirimler

4.4.1. Hayat/Şahıs Sigorta Primleri

4.4.2. Eğitim ve Sağlık Harcamaları

4.4.3. Engellilik İndirimi

4.4.4. Bağış ve Yardımlar

4.4.4.1. Sınırlı indirilecekler

4.4.4.2. Sınırsız indirilecekler

4.4.5. Sponsorluk Harcamaları

4.4.6. Diğer Kanunlara Göre Tamamı İndirilecek Bağış ve Yardımlar

4.5. Beyannamenin Verilme Zamanı ve Şekli

4.6. Dijital Vergi Dairesi (Hazır Beyan Sistemi)

4.7. Vergi Tarifesi

4.7.1. Ücret Geliri ile Diğer Gelirlerin Birlikte Beyan Edilmesi Durumunda Verginin Hesaplanması

4.8. Kesilen Vergilerin Mahsubu ve İadesi

4.9. Verginin Ödenme Zamanı ve Şekli

4.10. Ücret Gelirlerinin Beyanına İlişkin Örnekler 

2023 Yılında Ücret Geliri  Elde Eden Mükellefler İçin Vergi Rehberi için tıklayınız.

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

28.02.2024