Bülten 2024

2023 Yılında Serbest Meslek Kazancı Elde Eden Mükellefler İçin Vergi Rehberi

BÜLTEN 2024-63

2023 YILINDA SERBEST MESLEK KAZANCI ELDE EDEN MÜKELLEFLER İÇİN VERGİ REHBERİ

Gelir İdaresi Başkanlığı 2024 Şubat Ayında yayınladığı Yayın No.506 ‘da“Serbest Meslek Kazancı Elde Eden Mükellefler İçin Vergi Rehber” nde; gerçek kişilerin vergilendirilmesine yönelik olarak; serbest meslek kazancının tanımı, özellikleri, tespiti ve serbest meslek kazancından telif hakkı ve ihtira beratı kazanç istisnası, indirilebilecek giderler, Defter Beyan Sistemi üzerinden beyannamenin verilme zamanı ve verginin ödenmesi ile serbest meslek kazancının beyanına ilişkin açıklamalara ve örneklere yer verilmiştir.

Rehberdeki içerikleriyle ilgili ana başlıklar: 

GİRİŞ

 1. SERBEST MESLEK FAALİYETİ VE SERBEST MESLEK KAZANCI
 2. SERBEST MESLEK ERBABI
 3. SERBEST MESLEK KAZANCININ TESPİTİ
 4. SERBEST MESLEK FAALİYETİNDE BELGE DÜZENİ
 5. SERBEST MESLEK KAZANCININ TESPİTİNDE HASILATTAN İNDİRİLECEK GİDERLER
 6. SERBEST MESLEK KAZANÇLARINDA VERGİ TEVKİFATI
 7. İŞ YERİ KİRA ÖDEMELERİNİN BANKA VEYA POSTA İDARESİ ARACILIĞIYLA YAPILMASI
 8. SERBEST MESLEK KAZANÇLARINDA İSTİSNA

8.1. Telif Hakkı ve İhtira Beratı Kazanç İstisnası

8.2. Sergi ve Panayır İstisnası

8.3. Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnası

 1. SERBEST MESLEK KAZANÇLARINDA GEÇİCİ VERGİ
 2. SERBEST MESLEK KAZANÇLARININ BEYANI VE BEYANNAME ÜZERİNDE YAPILACAK İNDİRİMLER 10.1. Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi

10.2. Diğer İndirimler

 1. ZARAR MAHSUBU
 2. UYGULANACAK VERGİ TARİFESİ
 3. YILLIK BEYANNAMEYE EKLENECEK BELGELER
 4. BEYANNAMENİN VERİLME ZAMANI VE ŞEKLİ
 5. VERGİNİN ÖDENME ZAMANI VE ŞEKLİ
 6. GELİR VERGİSİNDE MAHSUP VE İADELER

16.1. Tevkif Yoluyla Kesilen Vergilerin Mahsup ve İadesi

16.1.1. Beyanname Üzerinden Hesaplanan Vergiden Mahsup ve Kalan Kısmın İadesi

16.1.2. Mahsuben İade

16.1.3. Nakden İade

16.2. Geçici Verginin Mahsubu ve İadesi

16.2.1. Tevkif Yoluyla Kesilen Vergilerin Geçici Vergiye Mahsubu

16.3. İade Talepleri Başvuru Şekli

16.4. Gelir/Kurumlar Vergisi Standart İade Sistemi (GEKSİS)

 1. DEFTER – BEYAN SİSTEMİ
 2. DİĞER HUSUSLAR

18.1. Bildirim Yükümlülüğü

18.1.1. İşe Başlama

18.1.2. Değişiklikler (Adres Değişikliği, İş Değişikliği, İşletmede Değişiklik)

18.1.3. İşi Bırakma

18.2. Muhafaza ve İbraz Yükümlülüğü

18.3. Tevsik Zorunluluğu

 1. SERBEST MESLEK KAZANCININ BEYANINA İLİŞKİN ÖRNEKLER

 2023 de Serbest Meslek Kazancı Elde Eden Mükellefler İçin Vergi Rehberi için tıklayınız.

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

27.02.2024