Bülten 2024

2023 Yılı Gelir Vergisi Beyannamesinde İndirilecek Eğitim ve Sağlık Harcamaları

BÜLTEN 2024-57

2023 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE İNDİRİLECEK EĞİTİM VE SAĞLIK HARCAMALARI

Gelir İdaresi Başkanlığı 2024 Şubat Ayında yayınladığı Yayın No512 ‘de“Gelir Vergisi Beyannamesinde İndirilecek Eğitim ve Sağlık Harcamaları” broşürde, eğitim ve sağlık harcamalarının, Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendine göre yıllık gelir vergisi beyannamesinde beyan edilen gelirden indirimine ilişkin açıklamalara ve örneklere yer verilmiştir.

Broşürdeki içerikleriyle ilgili ana başlıklar:

GİRİŞ

  1. Eğitim ve Sağlık Harcamalarının Gelir Vergisi Matrahından İndirilebilme Şartları Nelerdir?
  2. Eğitim ve Sağlık Harcamaları Gelir Vergisi Matrahının Tespitinde İndirime Nasıl Konu Edilebilir?
  3. İndirim Kapsamına Giren Eğitim Harcamaları Nelerdir?
  4. İndirim Kapsamına Giren Sağlık Harcamaları Nelerdir?
  5. Harcamanın Türkiye’de Yapılmasının Kapsamı Nedir?
  6. Eğitim ve Sağlık Harcamalarının Tevsikine İlişkin Düzenlenen Belgelerde Gösterilen Hangi Tutar İndirim Hesabında Dikkate Alınır?
  7. Eğitim ve Sağlık Harcamalarına İlişkin Tevsik Edici Belgeler Nelerdir?
  8. Mükelleflerin İndirime Konu Harcamalarına İlişkin Belgeleri Saklama Süresi Nedir?

Gelir Vergisi Beyannamesinde İndirilecek Eğitim ve Sağlık Harcamaları Broşürü için tıklayınız.

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

23.02.2024