Bülten 2024

Bazı Sigara Ürünlerinde ÖTV Oranları ve Maktu Tutarlar

BÜLTEN 2024-30

ÖTV KANUNUNA EKLİ (III) SAYILI LİSTESİNİN (B) CETVELİNDE YER ALAN BAZI MALLARIN ÖZEL TÜKETİ VERGİSİ ORANLARI VE VERGİ TUTARLARI

28.12.2023 tarih ve 32413 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 8001 karar sayılı Cumhurbaşkanı Kararı eki Karar ile Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı cetvelinde yer alan ve aşağıdaki tabloda isimleri belirtilen malların özel tüketim vergisi oranları ile asgari maktu vergi tutarları yeniden belirlenmiştir.

Bu mallarda belirlenmiş oranlar 2024 yılı Ocak-Haziran dönemi için uygulanmamasına karar verilmiştir.

 

 

G.T.İ.P. NO

 

 

 

 

Mal İsmi

 

Vergi

Oranı

(%)

Asgari

Maktu

Vergi

Tutar

(TL)

 

Maktu

Vergi

Tutarı

(TL)

2402,20 Tütün içeren sigaralar 57 1,4249 4,8058
2402.90.00.00.00 Diğerleri (Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, sigarillolar ve sigaralar)

-Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaralar

57 1,4249 4,8058
2402.90.00.00.00 Diğer mamul tütün ve mamul tütün yerine geçen maddeler;

“homojenize” veya yeniden tertip edilmiş tütün; hülasa ve esansları

(2403.11.00.00.00, 2403.19.10.00.19, 2403.19.90.00.19, 2403.91.00.00.00,

2403.99.10.00.00, 2403.99.90.00.00 hariç)

57 1,4249 4,8058
2403.99.10.00.00 Enfiye ve çiğnemeye mahsus tütün 57 1,4249 4,8058

 

İlgili Cumhurbaşkanı Kararı için tıklayınız.

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

03.01.2024