Bülten 2024

2023 Yılı Menkul Sermaye İradı Vergilendirilmesi Rehberi

BÜLTEN 2024-56

2023 YILI MENKUL SERMAYE İRADI ELDE EDEN MÜKELLEFLER İÇİN VERGİ REHBERİ

Gelir İdaresi Başkanlığı 2024 Şubat Ayında yayınladığı “2023 Yılı Menkul Sermaye İradı Elde Eden Mükellefler İçin Vergi Rehberi” nde gerçek kişilerce elde edilen menkul sermaye iratlarının beyan edilip edilmeyeceği, beyan edilmesi durumunda hangi şartlar altında beyan edileceği, beyannamenin verilme zamanı ve verginin ödenmesi konularında bilgiler yer almaktadır.

Rehber içerikleriyle ilgili ana başlıklar:

 GİRİŞ

 1. MENKUL SERMAYE İRADI SAYILAN GELİRLER
 1. MENKUL SERMAYE İRATLARININ YILLIK BEYANNAME İLE BEYAN EDİLMESİ

2.1. Tutarı Ne Olursa Olsun Beyan Edilmeyecek Menkul Sermaye İratları

2.2.  8.400 TL’lik Tutarı Aşması Halinde Beyan Edilecek Menkul Sermaye İratları

2.3. 150.000 TL’lik Tutarı Aşması Halinde Beyan Edilecek Menkul Sermaye İratları

2.4. Defter Tutmaya Mecbur Olan Mükelleflerin Menkul Sermaye İratlarına Ait Kayıtlar

 1. İNDİRİM ORANI UYGULANARAK BEYAN EDİLECEK MENKUL SERMAYE İRATLARI
 1. DEVLET TAHVİLİ, HAZİNE BONOSU VE EUROBONDLARDAN ELDE EDİLEN GELİRLER

4.1. Devlet Tahvili ve Hazine Bonosu (TL cinsinden) Faiz Geliri

4.2. Devlet Tahvili ve Hazine Bonosu (Dövize, altına veya başka bir değere endeksli) Faiz Geliri

4.3. Eurobond Faiz Geliri

 1. ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ VE KİRA SERTİFİKALARINDAN ELDE EDİLEN GELİRLER
 1. KAR PAYLARININ VERGİLENDİRİLMESİ
 1. YURT DIŞINDA YAŞAYAN TÜRK VATANDAŞLARININ ELDE ETTİĞİ MENKUL SERMAYE İRATLARININ BEYANI
 1. AİLE BİREYLERİ İLE KÜÇÜKLERİN, KISITLILARIN VE MÜMEYYİZ OLMAYANLARIN DURUMU
 1. YILLIK BEYANNAMEYE DAHİL EDİLEN KAZANÇ VE İRATLARDAN YAPILACAK
 2. BEYANNAMENİN VERİLME ZAMANI VE YERİ
 3. HAZIR BEYAN SİSTEMİ
 4. 2023 TAKVİM YILI GELİRLERİNE UYGULANACAK VERGİ TARİFESİ
 5. KESİLEN VERGİLERİN MAHSUBU VE İADESİ
 6. VERGİNİN ÖDENME ZAMANI VE YERİ
 7. MENKUL SERMAYE İRATLARININ BEYAN DURUMUNA İLİŞKİN ÖZET TABLO
 8. KONUYA İLİŞKİN ÖRNEKLER

Menkul Sermaye İratlarının Vergilendirilmesi Rehberi için tıklayınız

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

21.02.2024