Bülten 2024

Vergi Mevzuatı Yönünden Bağış ve Yardımlar Rehberi

BÜLTEN 2024-58

VERGİ MEVZUATI YÖNÜNDEN BAĞIŞ VE YARDIMLAR REHBERİ

Gelir İdaresi Başkanlığı 2024 Şubat Ayında yayınladığı Yayın No.511 ‘de“ Vergi Mevzuatı Yönünden Bağış ve Yardımlar Rehberi” nde; başta gelir vergisi, kurumlar vergisi ve katma değer vergisi olmak üzere bağış ve yardımların vergi uygulamaları karşısındaki durumu açıklanmıştır.

Rehberdeki içerikleriyle ilgili ana başlıklar:

 GİRİŞ

I. GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ UYGULAMASI

 1. İndirim Konusu Yapılabilecek Bağış ve Yardımlar
 2. Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannamelerinde Bağış ve Yardımların Gösterilmesi

2.1. Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi

2.2. Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesi

2.3. Bağış ve Yardımların Ortaklıklarda İndirilmesi

 1. Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarında Beyan Edilen Gelirin/Kurum Kazancının %5’ini Aşmamak Üzere İndirime Konu Edilebilecek Bağış ve Yardımlar

3.1. İlgili Kanun Maddeleri

3.2. Bağış ve Yardım Yapılabilecek Kurum ve Kuruluşlar

3.3. İndirim Tutarının Hesaplanması

 1. Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarında Beyan Edilen Gelirden/Kurum Kazancından Tamamı İndirim Konusu Yapılabilecek Bağış ve Yardımlar

4.1. Cumhurbaşkanınca Başlatılan Yardım Kampanyalarına Yapılan Bağışlar

4.2. Türkiye Kızılay Derneğine ve Türkiye Yeşilay Cemiyetine Yapılan Nakdi Bağış ve Yardımlar

4.3. Eğitim ve Sağlık Tesisleri ile İbadethaneler ve Din Eğitimi Verilen Tesislere İlişkin Bağış ve Yardımlar

4.4. Kültür ve Turizm Amaçlı Bağış ve Yardımlar

4.5. Gıda Bankacılığı Kapsamındaki Bağış ve Yardımlar

 1. Ayni Bağış ve Yardımların Değeri
 1. Yabancı Para Cinsinden Yapılan Bağış ve Yardımlar
 2. Diğer Kanunlarda Yer Alan Düzenlemeler

7.1. İlköğretim ve Eğitim Kanunu

7.2. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun

7.3. Yükseköğretim Kanunu

7.4. Sosyal Hizmetler Kanunu

7.5. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanunu

7.6. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu

7.7. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Kanunu

7.8. Terörle Mücadele Kanunu

7.9. Milli Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberlik Kanunu

7.10. Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu

7.11. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı Hakkında Bazı Düzenlemeler Yapılmasına Dair Kanun

7.12. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

7.13. Kapadokya Alanı Hakkında Kanun

7.14. Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun

7.15. Uludağ Alanı Hakkında Kanun

7.16. Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Vakfı Kanunu

7.17. Afet Yeniden İmar Fonunun Kurulması Hakkında Kanun

7.18. Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun

II.KATMA DEĞER VERGİSİ (KDV) UYGULAMASI

 1. KDV Kanunu Kapsamında Bağış ve Yardımlar

1.1. Eğitim ve Sağlık Tesisleri ile Dini Tesislere İlişkin Bağış ve Yardımlar

1.2. KDV Kanununun (17/1) Maddesinde Sayılan Kurum ve Kuruluşlara Bedelsiz Olarak Yapılan Her Türlü Mal Teslimi ve Hizmet İfaları

1.3. Gıda Bankacılığı Kapsamında Yapılan Teslimler

1.4. Yabancı Devletlerin Türkiye’deki Diplomatik Temsilcilik ve Konsoloslukları ile Yabancı Hayır ve Yardım Organizasyonlarına Yapılan Teslim ve Hizmetler

1.5. Türkiye’de Faaliyet Gösteren Uluslararası Kuruluşlar ile Bu Kuruluşlara Bağlı Program, Fon, Temsilcilik ve Özel İhtisas Kuruluşlarına Yapılan Teslim ve Hizmetler

1.6. Afetzedelere Bağışlanacak Konutların İnşasına İlişkin İstisna

III. DİĞER VERGİ KANUNLARI UYGULAMALARI

 1. Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanunu Kapsamında Bedelsiz Teslimler

1.1. Kamu Kurumlarına Bedelsiz Mal Teslimlerinde ÖTV İstisnası

1.2. Tasfiyelik Malların Kamu Kurumlarına Bedelsiz Teslimlerinde ÖTV İstisnası

 1. Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Kapsamında Bağış ve Yardımlar

2.1. İvazsız İntikalin Tanımı ve Vergiye Tabi Tutulması

2.2. Veraset ve İntikal Vergisinden Muaf Olan Şahıslar

 1. Harçlar Kanununda Bağış ve Yardımlara İlişkin Düzenlemeler

3.1.Noter Harçları

3.2. Tapu ve Kadastro Harçları

3.3. Konsolosluk Harçlar

 1. Belediye Gelirleri Kanunu Kapsamında Bina İnşaat Harcından İstisna Olan Bina İnşaatları
 1. Damga Vergisi Kanununda Bağış ve Yardımlara İlişkin Düzenlemeler

Vergi Mevzuatı Yönünden Bağış ve Yardımlar Rehberi için tıklayınız.

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

23.02.2024