Bülten 2023

Kurumlar Vergisi Kanunu Ek Vergi (7440 Sayılı Kanun)

BÜLTEN 2023-69

KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİNİN  7440 SAYILI KANUNA GÖRE ÖDEYECEĞİ EK VERGİ HAKKINDA GENEL TEBLİĞ

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının 15 Nisan 2023 tarih ve 32164 sayılı Resmi Gazete’de yayınladığı “Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 3)’de,

7440 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin yirmi yedinci fıkrasında yapılan düzenleme ile kurumlar vergisi mükelleflerine bir defaya mahsus kanunlaştırılan ek vergi hakkında açıklamalar yapılmıştır.

Buna göre; ek verginin mükellefleri, 2022 hesap dönemindeki kurumlar vergisi beyannamelerinde; indirim, istisna veya indirimli kurumlar vergisi beyan eden kurumlar vergisi mükellefleridir. Ancak, 6/2/2023 tarihi itibarıyla; Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa İlleri ile Sivas İlinin Gürün İlçesinde kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunanlar ek vergiden muaftır.

Anılan düzenleme uyarınca ek verginin kapsamına giren indirim, istisna ve indirimli kurumlar vergisi matrahları üzerinden %10 oranında ek vergi alınacaktır. İştirak kazançları istisnası ile yurt dışından elde edilen ve %15 oranında vergi yükü taşıyan istisna kazançlarda ise ek vergi oranı %5 olacaktır.

Verginin ilk taksiti kurumlar vergisinin ödeme süresi içerisinde, ikinci taksiti ise bu süreyi takip eden dördüncü ay içerisinde olmak üzere iki eşit taksit halinde ödenecektir.

Anılan Tebliğde özetle;

  • Ek verginin mükellefleri,
  • Ek verginin konusu,
  • Vergiden muaf olanlar ile verginin konusuna girmeyen istisna ve indirimler,
  • Verginin hesaplanması, beyanı ve ödenmesi

hususları başta olmak üzere verginin uygulamasına yönelik çeşitli açıklamalara yer verilmiştir.

Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

GİB Web Sitesinden alıntılanmıştır.

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

20.04.2023