Bülten 2023

Kabahatler Kanunu İdari Para Cezalarının Tahsili Hakkında Tebliğ

BÜLTEN 2023-78

KABAHATLER KANUNUNUN  İDARİ  PARA CEZALARININ TAHSİLİ İLE İLGİLİ TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ:B SIRA NO:18)

Hazine ve Maliye Bakanlığınca 10/05/2023 tarihli ve 32186 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Seri: B Sıra No: 18 Tahsilat Genel Tebliği ile;

-İdari para cezaları için genel usul kanunu olan 5326 sayılı Kabahatler Kanununun bazı maddelerinin uygulamasına ilişkin usul ve esaslara,

-Kanunun niteliği, idari yaptırım kararı ve kesinleşmesine,

-İdari para cezalarının gelir kaydı, ödeme süresi ve yeri ile takibine,

-İdari para cezalarında indirim ve taksitlendirmeye,

-Tahsil zamanaşımı ve ölüm halinin cezaya etkisine,

-Tahsilatların aktarılması ve iade işlemleri ile diğer hususlara,

yer verilmiştir.

Ayrıca, bu Tebliği ile 5326 sayılı Kabahatler Kanununun bazı maddelerinin uygulamasını göstermek için 12/5/2007 tarihli ve 26520 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan 442 Seri No.lu Tahsilat Genel Tebliği ile 432, 435, 436, 443 ve Seri:B Sıra No:14 Tahsilat Genel Tebliğleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Bu Genel Tebliğ için tıklayınız.

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

15.05.2023