Bülten 2023

2023 I. Geçici Vergi Dönemi Yeniden Değerleme Oranı

BÜLTEN 2022-68

2023 YILI BİRİNCİ GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİNDE UYGULANACAK YENİDEN DEĞERLEME ORANINA İLİŞKİN SİRKÜLER

05/04/2023 tarihli ve KVK-62/ 2023-1 / Yatırım İndirimi – 48 sayılı Kurumlar Vergisi Sirkülerinde; 2023 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 8,77 (yüzde sekiz virgül yetmişyedi) olarak tespit edilmiştir.

İlgili sirküler aşağıdadır.

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul,06.04.2023

T.C.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri /62

Konusu        : Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı
Tarihi     : 05/04/2023
Sayısı    : KVK-62 / 2023-1 / Yatırım İndirimi – 48
İlgili olduğu maddeler            : Vergi Usul Kanunu Mükerrer Madde 298

Kurumlar Vergisi Kanunu Madde 32/A

Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 69

İlgili olduğu kazanç türleri    : Ticari Kazanç, Zirai Kazanç

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına istinaden yıllık olarak hesaplanan ve Bakanlığımızca ilan edilen yeniden değerleme oranına, vergi kanunlarından kaynaklanan nedenlerden dolayı geçici vergi dönemlerinde de ihtiyaç duyulmaktadır.

2023 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı (% 8,77 (yüzde sekiz virgül yetmişyedi) olarak tespit edilmiştir.

Duyurulur.

Bekir BAYRAKDAR

Gelir İdaresi Başkanı