Bülten 2023

Dijital Vergi Dairesi Kullanım Kılavuzu

BÜLTEN 2023-108

DİJİTAL VERGİ DAİRESİ KULLANICI KLAVUZU

Dijital Vergi Dairesi, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından elektronik ortamda sunulan hizmetlerin tek çatı altında birleştirilerek kişilerin tüm uygulamalara kolay, hızlı ve güvenli bir şekilde erişim sağlaması, beyanname, bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve diğer belgelerin elektronik ortamda verilebilmesi ve bu belgelere ilişkin yapılan işlemlerin sonuçlarının ilgililerine elektronik ortamda sunulması ile mükelleflerin vergilendirmeye ilişkin ödevlerini yerine getirirken hizmet alma süreçlerinde günümüz bilişim teknolojilerinin getirdiği imkânlardan daha fazla yararlanması amacıyla oluşturulan bir sistemdir.

Bu sistem,552 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile usul ve esasları belirlenmiştir.

Gelir İdaresi Başkanlığı, bu sistemi kullanacaklar için 2023 Ekim ayında “Dijital Vergi Dairesi Kullanıcı Kılavuzunu (DVD) yayınlamıştır.

Bu kılavuza dijital vergi dairesi web sitesinde kılavuzlar bölümünden ulaşılabilinir.

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

19.10.2023