Bülten 2023

2023 1.Dönem Geçici Vergi Beyannamesi ve Ödeme Süresi Uzatıldı

BÜLTEN 2023-77

2023 1.DÖNEM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ VE ÖDEME SÜRESİ 22 MAYIS 2023 PAZARTESİ SONUNA UZATILDI

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının 15.05.2023 tarih ve 155 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile:

17 Mayıs 2023 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2023.1.Geçici Vergi Dönemine ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri 22 Mayıs 2023 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Sözü edilen sirküler aşağıdadır.

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

15.05.2023

T.C.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/155

 Konusu: 17 Mayıs 2023 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2023 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerinin uzatılması.

Tarihi: 15/5/2023

Sayısı: VUK-155/ 2023-6

  1. Giriş:

Bakanlığımıza iletilen talepler nedeniyle, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 28 inci maddesindeki yetkiye dayanılarak 17 Mayıs 2023 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2023 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerinin uzatılması bu Sirkülerin konusunu oluşturmaktadır

  1. Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Sürelerinin Uzatılması:

17 Mayıs 2023 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2023 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 22 Mayıs 2023 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır. Söz konusu uzatma, ilgili geçici vergi dönemi itibarıyla beyanname verme tarihi 17 Mayıs 2023 günü sonu olan özel hesap dönemine tabi mükellefleri de kapsayacaktır.

Duyurulur.

Bekir BAYRAKDAR

Gelir İdaresi Başkanı