Bülten 2023Kategorisiz

Kurumların Kur Korumalı Mevduat Gelir İstisna Süresi Uzatımı

BÜLTEN (2023-45 )

KURUMLARIN 31.12.2022 TARİHLİ BİLANÇOLARINDA YER ALAN YABANCI PARALARIN TÜRK LİRASINA ÇEVRİLMESİ İLE İLGİLİ İSTİSNA KARARI 

26 Ocak 2023 tarih ve 32085 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 6728 Karar Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun geçici 14 üncü fıkrasında yer alan istisna (kurumların bilançolarında yer alan yabancı paralarını, Türk lirasına çevirmeleri ve bu suretle elde edilen Türk lirası varlığı, bu kapsamda açılan en az üç ay vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarında değerlendirmeleri durumunda yabancı paraların dönem sonu değerlemesinden kaynaklanan kur farkı kazançları ile bu varlıkların Türk lirasına çevrildiği tarihte oluşan kur farkları kurumlar vergisinden istisna tutulması),31 12.2022 tarihli bilançolarda yer alan yabancı paralar itibariyle de de uygulanmasına karar verilmiştir.

Bu Karar ile birlikte, 31/12/2022 tarihli bilançolarında yer alan döviz varlıklarını 2023 yılı sonuna kadar kur korumalı mevduat ve katılma hesaplarına yatırıp en az üç ay vadeli olacak şekilde bu hesaplarda değerlendiren kurumların bu hesaplardan elde ettikleri kazançların da kurumlar vergisinden istisna edilmesine imkan tanındı.

6728 sayılı Kararı için tıklayınız.

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

26.01.2023