Bülten 2022Kategorisiz

Bazı Taşıtların ÖTV Matrah Değişikliği

BÜLTEN 2022-182

BAZI TAŞITLARIN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ MATRAHLARINI  DEĞİŞMİŞTİR

24 Kasım 2022 tarih ve 32023 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 6417 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 4760 sayılı Özel Tüketim vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan 87.03 G.T.İ.P. numaralı mallarda “ Diğerleri” satırı altında yer alan bazı malların özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahlarının yeniden tespitine karar verilmiştir.

Bu değişiklikler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Değişiklik öncesi matrahların üzeri çizilmiştir, değişiklik sonrasındaki matrahlar kalın kırmızı puntolarla gösterilmiştir.

Bu değişiklikler, Resmi Gazete’de yayın tarihi olan 24.11.2022 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

                                  ESKİ ve YENİ MATRAHLAR  
                                              Mal İsmi Vergi Oranı (%)
Diğerleri
Motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçmeyenler
Özel tüketim vergisi matrahı 120.000 TL’yi 184.000 TL’yi aşmayanlar 45
Özel tüketim vergisi matrahı 120.000 TL’yi aşıp, 150.000 TL’yi 184.000 TL’yi aşıp, 220.000 TL’yi aşmayanlar 50
Özel tüketim vergisi matrahı 150.000 TL’yi aşıp, 175.000 TL’yi 220.000 TL’yi aşıp, 250.000 TL’yi aşmayanlar 60
Özel tüketim vergisi matrahı 175.000 TL’yi aşıp, 200.000 TL’yi 250.000 TL’yi aşıp, 280.000 TL’yi aşmayanlar 70
Diğerleri 80
Motor silindir hacmi 1600 cm3‘ü geçen fakat 2000 cm3‘ü geçmeyenler
Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 kW’ı geçip motor silindir hacmi 1800 cm3‘ü geçmeyenler
Özel tüketim vergisi matrahı 130.000 TL’yi 228.000 TL’yi aşmayanlar 45
Özel tüketim vergisi matrahı 130.000 TL’yi aşıp, 210.000 TL’yi 228.000 TL’yi aşıp, 350.000 TL’yi aşmayanlar 50
Diğerleri 80

 

 

Sözü edilen Cumhurbaşkanı Kararı için tıklayınız.

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

24.11.2022