Bülten 2023

İnternet Üzerinden Satışlarda Esnaf Muaflığı

BÜLTEN 2023-46

EVLERDE ÜRETİLEN ÜRÜNLERİN İNTERNET ÜZERİNDEN SATIŞINDA ESNAF MUAFLIĞINA İLİŞKİN REHBER

Gelir İdaresi Başkanlığınca 2023 Ocak ayında yayınlanan “ Evlerde Üretilen Ürünlerin İnternet Üzerinden Satışında Esnaf Muaflığına İlişkin Rehber” de

 Bir işyeri açmadan ve sanayi tipi ya da seri imalat yapabilen makine ve materyal kullanmadan, evlerinde kendi el emekleri ile imal ettikleri ürünleri internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satanların, esnaf muaflığından faydalanabilmesi için kapsamı ve şartları, tevkifat uygulaması, belgelendirme ve bankalar tarafından yapılacak işlemlere ilişkin açıklamalara ve örneklere yer verilmiştir.

 Yapılmış olan açıklamalar aşağıdaki ana başlıklar altındadır

 Bu rehberdeki başlıkların açıklamaları için aşağıdaki  web adresine tıklanmalıdır.

 BİRİNCİ BÖLÜM

 GELİR VERGİSİ KANUNUNUN 9 UNCU MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (6) NUMARALI BENDİ KAPSAMINDA EVLERDE ÜRETİLEN ÜRÜNLERİN SATIŞINDA ESNAF MUAFLIĞI

 1. Esnaf Muaflığından Yararlanma Şartları Nelerdir?
 2. Evlerde Üretilen Ürünlerin İnternet ve Benzeri Ortamlarda Satışı Mümkün mü?
 3. Muafiyet Şartlarını Sağlamadığı Tespit Edilenler İçin Mükellefiyet Ne Zaman Başlar?
 4. Evlerde Üretilen Ürünlerin Satışında Vergi Tevkifatı Yapılacak mı?
 5. Evlerde Üretilen Ürünlerin Satışında Belge Düzeni Nasıl Olmalıdır?

İKİNCİ BÖLÜM

GELİR VERGİSİ KANUNUNUN 9 UNCU MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (10) NUMARALI BENDİ KAPSAMINDA EVLERDE ÜRETİLEN ÜRÜNLERİN SATIŞINDA ESNAF MUAFLIĞI

 1. Esnaf Muaflığından Yararlanma Şartları Nelerdir?
 2. Satışların Bir Kısmının İnternet ve Benzeri Elektronik Ortamlar Üzerinden Bir Kısmının Diğer Şekillerde Yapılması Mümkün mü?
 3. Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu Maddesinin Birinci Fıkrasının (6) ve (10) Numaralı Bentlerinden Aynı Takvim Yılında Faydalanılması Mümkün mü?
 4. Bankalar Tarafından Yapılacak İşlemler ve Tevkifat Uygulaması Nedir?
 5. Tevkifat Oranı İndirimli Olarak Nasıl Uygulanır?
 6. Muafiyetten Faydalananların Yükümlülükleri ve Belge Düzeni Nasıl Olmalıdır?
 7. Muafiyet Şartlarını Sağlamadığı Tespit Edilenler İçin Mükellefiyet Ne Zaman Başlar?
 8. Muafiyet Şartlarını Sağlamadığı Tespit Edilenler Hakkında Yapılacak İşlemler Nelerdir?

EVLERDE ÜRETİLEN ÜRÜNLERİN İNTERNET ÜZERİNDEN SATIŞINDA ÖZET TABLO

Evlerde Üretilen Ürünlerin İnternet Üzerinden Satışında Esnaf Muaflığına İlişkin Rehber İçin tıklayınız.

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

30.01.2023