Bülten 2023

2023 İlk 6 Aylık Yurtiçi Harcırah Gelir Vergisi İstisnası

BÜLTEN (2022-38)

2023 (1-6  DÖNEM)YILINDA YURT İÇİNDE VERİLECEK HARCIRAH GELİR VERGİSİ İSTİSNASI

31 Aralık 2022 tarih ve 32060 ( 1.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan7427 sayılı 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nun H Cetveline 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri uyarınca verilecek  gündeliklerin tutarları aşağıdadır.

Bu tutarlar, memur maaş katsayılarına göre belirlenmiş olup, çalışanlara 01.01.2023-30.06.2023 tarihleri arasında uygulanacak olan Gelir Vergisi yurt içi harcırah istisnası tutarlarıdır.

I- Yurt İçinde Verilecek Gündelikler (Madde : 33) BRÜT AYLIK

TUTAR (TL)

GÜNDELİK İSTİSNA TUTARI(TL)
a) TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcıları

b) Anayasa Mahkemesi Başkanı, Bakanlar, Genelkurmay Başkanı, Milletvekilleri, Kuvvet Komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri, Orgeneraller, Oramiraller, Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi ve Sayıştay Başkanları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Diyanet İşleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanları, Kamu Başdenetçisi

a)270,00

b)250,00

B- Memur ve Hizmetlilerden;    
a) Ek göstergesi 8000 ve daha yüksek olan kadrolarda bulunanlar (1) 10.829,93 – 10.907,98 236,00
b) Ek göstergesi 5800 (dahil) – 8000 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar 9.875,82 – 10.829,92 220,00
c) Ek göstergesi 3000 (dahil) – 5800 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar 8.661,51 – 9.875,81 212,00
d) Aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar 7.184,81– 8.661,50 203,00
e) Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar 7.184,80 ve daha aşağısı 200,00

(1) 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) fıkrasına göre (Devamlı ikamet ettikleri yerler dikkate alınarak kurumlarınca belirlenen görev merkezi, mıntıka merkezi ve grup merkezi dışına görevlendirilenler ) verilecek gündeliklerin hesabında bu tutar esas alınır.

* 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) fıkrasına göre yatacak yer temini için ödenecek ücretlerin hesabında gündeliklerinin %50 artırımlı miktarı, (d) fıkrasına göre yapılacak ödemelerde ise görevlendirmenin ilk 10 günü için gündeliklerinin %50 artırımlı miktarı, takip eden 80 günü için gündeliklerinin %50 si, müteakip 90 günü için ise müstehak oldukları gündeliklerinin %40’ı esas alınır.

Erdoğdu Öz

Yeminli Mali Müşavir

15.01.2023