Bülten 2022

Vergi Cezalarında İndirim Uygulaması Broşürü

 

BÜLTEN 2022-163

VERGİ CEZALARINDA İNDİRİM UYGULAMASI BROŞÜRÜ

Gelir İdaresi Başkanlığınca 2022 Eylül ayında yayınlanan “ Vergi  Cezalarında İndirim Uygulaması Broşürü” nde mükellefler veya vergi sorumluları adına kesilen cezalar hakkında yargı yoluna gitmeden uyuşmazlıkların kısa yoldan çözümlenmesini sağlayan 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 376 ncı maddesinde yer alan cezalarda indirim uygulamasına ilişkin açıklamalar yer almaktadır.

Bu rehberde aşağıdaki konularda açıklamalar bulunmaktadır.

 1. Vergi Cezalarında İndirim Uygulaması Nedir?
 2. İndirim Uygulaması Kapsamına Hangi Cezalar Girmektedir?
 3. İndirim Uygulamasından Kimler Yararlanabilir?
 4. Cezalarda İndirim Uygulamasından Yararlanmanın Şartları Nelerdir?
 5. Cezalarda İndirim Oranları Nedir?
 6. İndirimden Faydalanmak İsteyen Mükellef veya Vergi Sorumlusu Nereye ve Nasıl Başvuru yapabilecekler?
 7. Dava Açan Mükellef İndirim Uygulamasından Yararlanabilir mi?
 8. İndirim Talebinden Sonra Yasal Süre İçinde Dava Açılabilir mi?
 9. Uzlaşma Talebinde Bulunan Mükellef İndirim Uygulamasından Yararlanabilir mi?
 10. İndirim Talebinden Vazgeçerek Yasal Süre İçinde Uzlaşma Talep Etmek Mümkün müdür?
 11. Uzlaşmanın Gerçekleşmesi Durumunda Uzlaşılan Cezada İndirim İmkanı Var mıdır?
 12. 2022 Yılında 6.800 TL’yi Aşmayan Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezaları İçin İndirim Oranı Nedir?
 13. Cezalarda İndirim Sonrasında Tahakkuk Eden Tutarın Ödemesi Ne Zaman Yapılır?
 14. Cezalarda İndirim Şartlarına Uyulmaması Halinde Ne Yapılır?
 15. İndirim Sonrası Tahakkuk Eden Cezaların Ödeme Kanalları Nelerdir?

Bu rehbere ulaşmak için tıklayınız.

Erdoğdu Öz

Yeminli Mali Müşavir

28.09.2022