Bülten 2022

Yerli ve Yabancı Film Eğlence Vergisi Oranı 31.12.2022 tarihine Kadar Sıfır (% 0) Olarak Uzatıldı

BÜLTEN 2022-112

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GEREĞİNCE ALINMAKTA OLAN YERLİ VE YABANCI FİLM EĞLENCE VERGİSİ ORANI 31 ARALIK 2022 TARİHİNE KADAR %0 (SIFIR) OLARAK DEVAM EDECEK

26/5/2022 gün ve 31848 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 26/5/2021 gün ve 5613 sayılı Cumhur Başkanı Kararının eki Karar ile;

2464 sayılı Kanunun 21 inci maddesinde yer alan yerli ve yabancı film göstermeleri için uygulanan eğlence vergisi nispetleri ile ilgili 9/12/1997 tarihli ve 97/10349 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın geçici 1 inci maddesinde yer alan “31/5/2022” ibaresi “31/12/2022” şeklinde değiştirilmiştir.

Böylece, 23/12/2020 tarihli ve 31343 sayılı, 1/6/2021 tarihli ve 4061 sayılı Cumhurbaşkanı Kararlarıyla geçici süreliğine yerli ve yabancı film göstermeleri için %0 (sıfır) olarak belirlenen eğlence vergisi oranının yürürlük süresi 31/12/2022 tarihine kadar (bu tarih dâhil) uzatılmıştır.

İlgili Cumhurbaşkanı Kararı için tıklayınız

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

27.05.2022