Bülten 2022

Varlık Barışı’na İlişkin Soru ve Cevaplar Broşürü

BÜLTEN 2022-161

VARLIK BARIŞI’NA İLİŞKİN SORU VE CEVAPLAR BROŞÜRÜ

Gelir İdaresi Başkanlığınca 2022 Eylül ayında yayınlanan Varlık Barışı’na İlişkin Soru ve Cevaplar Broşürü nde 5 Temmuz 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7417 sayılı Kanunun 50 nci maddesi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa eklenen geçici 15 inci madde hükümlerinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, 1 Seri No.lu Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ ile belirlenmiştir.

Bu broşürde, aşağıdaki soruların  cevabı bulunmaktadır.

GİRİŞ

 1. Varlık Barışı Uygulamasının Amacı Nedir?
 2. Varlık Barışı Uygulamasından Kimler Yararlanabilir?
 3. Yurt Dışında Bulunan Hangi Varlıklar Bildirime Konu Edilebilir?
 4. Yurt İçinde Bulunan Hangi Varlıklar Beyana Konu Edilebilir?
 5. Varlık Barışı Uygulamasında Bildirimler Hangi Tarihe Kadar Yapılabilir?
 6. Varlık Barışı Uygulamasında Beyanlar Hangi Tarihe Kadar Yapılabilir?
 7. Yurt Dışında Bulunan Varlıkların Bildiriminde Vergi Oranı Nedir?
 8. Banka ve Aracı Kurumlar Tarafından Tahsil Edilen Vergiler Vergi Dairesine Ne Zaman Beyan Edilerek Ödenir?
 9. Varlık Barışı Kapsamında Ödenen Verginin İadesi Nasıl Yapılır?
 10. Ödenen Verginin İadesi İçin Şartlar Nelerdir?
 11. Yurt İçinde Bulunan Varlıkların Beyanında Vergi Oranı Nedir?
 12. Yurt İçi Varlık Barışından Mükellef Olmayanlar Yararlanabilir Mi?
 13. Yurt Dışında Bulunan Varlıklara İlişkin Düzenlemeden Yararlanmada Temel Şartlar Nelerdir?
 14. Yurt İçinde Bulunan Varlıklara İlişkin Düzenlemeden Yararlanmada Temel Şartları Nelerdir?
 15. Yurt Dışında Sahip Olunan Varlıklar Nasıl Bildirilecektir?
 16. Yurt İçinde Sahip Olunan Varlıklar Nasıl Bildirilecektir?
 17. Şahıs Şirketleri ve Adi Ortaklıkların Beyanda Bulunması Mümkün Müdür?
 18. Bildirilen Varlıklar Yurt Dışı Kredilerin Kapatılmasında Kullanılabilecek Midir?
 19. Bildirilen Varlıklar Sermaye Avansının Kapatılmasında Kullanılabilecek Midir?
 20. Yurt Dışındaki Varlıklar Türkiye’ye Nasıl Getirilecektir?
 21. Para, Döviz, Altın, Menkul Kıymet ve Diğer Sermaye Piyasası Araçları Dışındaki Varlıklar da Varlık Barışı Kapsamında Bildirilebilir Mi?
 22. Şirketler, Kendi Adlarına Olmayıp Üçüncü Kişiler Adına Görünen Varlıkları Bildirim veya Beyana Konu Edebilirler Mi?
 23. İşletme Adına Beyan Edilen Taşınmazların İşletme Adına Tapuya Tescilinde Tapu Harcı Alınacak Mıdır?
 24. Ortaklar Tarafından Şirket Adına Beyan Edilen Taşınmazların İşletmeye Devrinde Değer Artışı Kazancı Hesaplanacak Mıdır?
 25. 213 Sayılı Kanun Uyarınca Defter Tutan Mükellefler, Bildirilen veya Beyan Edilen Varlıklarını Kayıtlarına Almak Zorunda Mı?
 26. Gelir ve Kurumlar Vergisi Mükellefiyeti Bulunmayanlarda Kayıt Şartı Var Mıdır?
 27. Bildirilen veya Beyan Edilen Varlıklar Hakkında İnceleme Yapılacak Mı?
 28. Bildirim ve Beyan Dışında Diğer Nedenlerle Yapılan İncelemelerde Varlık Barışı Kapsamında Bildirilen veya Beyan Edilen Varlıklar İzah Nedeni Olarak Kabul Edilecek Midir?
 29. Bildirilen Varlıklar İçin Gider ve Amortisman Uygulaması Nasıldır?
 30. Varlık Barışı Uygulaması Sona Erdikten Sonra Düzeltme Yapılabilecek Mi?

Bu broşüre ulaşmak için tıklayınız

Erdoğdu Öz

Yeminli Mali Müşavir

14.09.2022