Bülten 2022

Defter Beyan Sistemi Kılavuzu

BÜLTEN 2022- 127

GİB DEFTER-BEYAN SİSTEMİ GENEL KULLANIM KILAVUZU VERSİON 2.0-  15.06.2022

Gelir İdaresi Başkanlığı 15.06.2022 günlü olarak yayınladığı “Defter Beyan Sistemi Klavuzu”nun versiyon 2.0 de, aşağıdaki konu başlıkları ile ilgili açıklamalar yapmıştır.

 1. Anasayfa Ekranı
 2. Giriş Ekranı
 3. Karşılama Ekranları
 4. Defter Yönetim İşlemleri ve Bilanço Esasına Geçiş
 5. Gelir Ekle
 6. Gider Ekle
 7. Mükellef Ekranına Geçiş Yapmak
 8. Kaydet ve Devam Et
 9. Kayıt Geçmişi Görüntüleme
 10. Alt Kullanıcı Ekleme-Silme ve Şifre Değişikliği
 11. Toplu Beyanname Gönderme
 12. Sabit Kıymet Yönetimi
 13. Envanter Takip Listesi
 14. Filtreleme İle Gelir-Gider Raporlarının Alınması
 15. Hızlı Kayıt Gider Türlerinin Kullanımı
 16. Mali Bilgiler İşlevi Kullanımı
 17. Meslek Odası Ekranları ve İşlemleri
 18. Oda İşlemleri
 19. Basit Usule Tabi Mükelleflerin Gün Sonu Hasılatlarını ve Z Raporlarını Toplu Bir Şekilde Eklemesi
 20. Basit Usule Tabi Mükelleflerin Perakende Satış Fişlerinin Toplu Bir Şekilde Eklenmesi
 21. Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi İşlemleri
 22. Basit Usul Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi İşlemleri
 23. Belge Bilgileri
 24. Vergi Dairesinde Yapılan Sicil Değişikliklerinin Sistem Üzerinden Anlık Güncellenmesi

İlgili rehber için tıklayınız

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

30.06.2022