Bülten 2022

Türk Lirası Mevduat Hesaplarına Dönüştürülen Yabancı Para ve Altın Hesaplarının KV İstisnası

BÜLTEN 2022-65

TÜRK LİRASI MEVDUAT VEYA KATILMA HESAPLARINA DÖNÜŞTÜRÜLEN YABANCI PARA VE ALTIN HESAPLARININ KAZANÇLARININ KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASI

11/02/2022 tarihli ve 31747 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 19)’de;

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununa istinaden Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen hesaplar ile ilgili olarak; 7352 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa eklenen geçici 14 üncü maddede yer alan ve kurumların 31/12/2021 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını, dördüncü geçici vergi dönemine ilişkin beyannamenin verilme tarihine kadar Türk lirasına çevirmeleri ve bu suretle elde edilen Türk lirası varlığı, bu kapsamda açılan en az üç ay vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarında değerlendirmeleri durumunda belirtilen kazançlarına ilişkin kurumlar vergisi istisnası hakkında açıklamalar yer almıştır.

Bu Tebliğde;

-Dördüncü geçici vergi dönemine ilişkin beyannamenin verilme tarihine kadar Türk lirasına çevrilen yabancı para hesaplarına ilişkin istisna uygulaması,

  • Yabancı paraların dönem sonu değerlemesinden kaynaklanan kur farkı kazançlarına ilişkin istisna,
  • Türk lirasına dönüşüm tarihinde oluşan kur farkı kazançlarına ilişkin istisna,
  • Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarının dönem sonu değerlemesinden kaynaklanan kazançlarda istisna,
  • Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarından vade tarihinde elde edilen kazançlarda istisna,
  • Kendilerine özel hesap dönemi tayin edilmiş olan mükelleflerin Kanunun geçici 14 üncü maddesinin birinci fıkrası karşısındaki durumu,

-18/2/2022 tarihinden 31/12/2022 tarihine kadar Türk lirasına çevrilen yabancı paralara ilişkin istisna uygulaması,

– Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüştürülen altın hesabı ile işlenmiş ve hurda altın karşılığı altın hesabı bakiyelerinden elde edilen kazançlarda istisna,

– Türk lirası mevduat veya katılma hesaplarına dönüştürülen yabancı para ve altın hesaplarına ilişkin olarak istisna uygulanabilecek dönemlerde doğan zararın durumu,

– Türk lirası mevduat veya katılma hesabından vadeden önce çekim yapılması durumu

hususlarında açıklamalar yapılmıştır.

Bu konuda ayrıntılı bilgi ve açıklamaların yapıldığı  ilgili Genel Tebliğ için tıklayınız.

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

11.02.2022