Bülten 2022

Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Rehberi

BÜLTEN 2022-160

YURT DIŞINDA VE YURT İÇİNDE BULUNAN BAZI VARLIKLARIN EKONOMİYE KAZANDIRILMASI REHBERİ

Gelir İdaresi Başkanlığınca 2022 Eylül ayında yayınlanan “Yurt Dışında ve Yurt İçinde Bulunan Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Rehberi” nde 5 Temmuz 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7417 sayılı Kanunun 50 nci maddesi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa eklenen geçici 15 inci madde hükümlerinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, 1 Seri No.lu Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ ile belirlenmiştir.

Bu rehberde aşağıdaki konularda açıklamalar bulunmaktadır.

GİRİŞ

I. YURT DIŞINDA BULUNAN VARLIKLARIN BİLDİRİMİ

II. YURT İÇİNDE BULUNAN VARLIKLARIN BEYANI

III. DÜZENLEME İLE GETİRİLEN AVANTAJLAR..

IV. DİĞER HUSUSLAR.

Bu rehbere ulaşmak için tıklayınız

 

Erdoğdu Öz

Yeminli Mali Müşavir

14.09.2022