Mevduat Faizleri ve Tahvil Bono Gelirleri İndirimli Tevkifat Uygulama Süresi 30 Haziran 2022

BÜLTEN (2022-83)

MEVDUAT FAİZLERİ VE TAHVİL BONO  GELİRLERİNİN İNDİRİMLİ TEVKİFAT ORAN SÜRELERİ 30 HAZİRAN 2022 TARİHİNE UZATILDI

31.03.2021 tarihine kadar uygulanan 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci maddesinde yer alan tevkifat oranları  “Mevduat Faizleri ve Bankalar Tarafından Çıkarılan Tahvil Bono Gelirlerinin Tevkifat Oranları” uygulaması, 1 Nisan 2022 gün ve 31796 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 31 Mart 2022 gün ve 5360 sayılı Cumhurbaşkanı Karar ile 30.06.2022 tarihine kadar uzatılmıştır.

Süresi uzatılan tevkifat oranlarını, 24.12.2020 günlü 2020-194 sayılı Bültenimizde görebilirsiniz.

31 Mart 2022 gün ve 5360 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı için tıklayınız

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

01.04.2022