2022 İthalatta Gözetim Uygulaması ve İthalatçı Belgesine İlişkin Tebliğ

BÜLTEN (2022-31)

2022 İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASI VE İTHALATÇI BELGESİNE (YMM TASDİK FORMU) İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2022/1)

24 Aralık 2021 gün ve 31699 sayılı Resmi Gazete’de Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan ve 01.01.2022 tarihinde yürürlüğe girecek “İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2022/1)” de;

Bu tebliğ, EK 1’de gümrük tarife pozisyonu (GTP) veya gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) belirtilen eşyanın ithalatının kayda alınmak suretiyle ileriye yönelik olarak gözetime tabi tutulmasına ilişkin usul ve esasları içermektedir.

Bu tebliğdeki başlıklar aşağıdadır.

– Kayda alma

– İthalat

– Başvuru

– İnceleme ve başvurunun sonuçlandırılması

– Kayıt Belgesine ve Kayıt Belgesinin kullanımına ait bilgiler

– Tarım İzleme Komitesi

Tebliğin ekler kısmında bulunan belgeler:

Ek 1- Kayda Alınan Eşya Listesi

Ek 2- Kayıt Belgesi Başvurusuna Eklenecek Belgeler

Ek 2-A-İthalatçı Bilgi Formu (YMM tarafından onaylanır)

Ek 2-B-İhracatçı Kayıt Formu

Ek 2-C-İhracatçı-Üretici Bilgi Formu (Firma adına tam yetkili ve sorumlu kişi tarafından imzalanır.

İlgili tebliğ için tıklayınız.

 

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

02.01.2022