Kategorisiz

TÜRMOB 2021 Kurumlar Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi

BÜLTEN 2022-84

TÜRMOB’UB HAZIRLADIĞI 2021 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ

2021 yılı kurumlar vergisi beyannamelerinin verilmesi konusunda meslektaşlara yardımcı olmak amacını taşıyan bu rehber, gelirin vergilendirilmesinde Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Özelge, Sirküler ve Genel Tebliğleri, Danıştay ve Bölge İdare Mahkemele­rinin kararları ve temelde Kurumlar Vergisi Kanunu dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Bu rehbere  ulaşmak için tıklatınız.

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

01.04.2022