Bülten 2022

Altın Hesaplarının Dönüşümü Tüzel Kişiler

BÜLTEN 2022-78

ALTIN HESAPLARINDAN TÜRK LİRASI MEVDUAT VE KATILMA

HESAPLARINA DÖNÜŞÜMÜN DESTEKLENMESİ

HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2021/16)’DE DEĞİŞİKLİK

29 Aralık 2021 tarih ve 31704 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan  TCMB’nın 2021/16 sayılı “Altın Hesaplarında Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ  ile, yurt içi yerleşik gerçek kişilerin altın cinsinden mevduat ve katılım fonu hesaplarının Türk lirası vadeli mevduat ve katılma hesaplarına dönüşmesi halinde mevduat ve katılım fonu sahiplerine sağlanacak desteğe ilişkin usul ve esasları düzenlenmiştir.

Bu tebliğin 4 üncü maddesi “Altın hesaplarının vadeli Türk lirası mevduat veya katılım hesaplarına dönüşümü” hakkında olup 1 inci fıkrası “28/12/2021 tarihinde mevcut olan altın hesapları ile bu tarihten sonra açılacak işlenmiş ve hurda altın karşılığı altın hesapları, hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilir.” şeklindedir.

14 Mart 2022 tarih ve 31778 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının2022/12 sayılı Tebliği ile sözü edilen tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrası  aşağıdaki gibi değişmiştir.

“(1) Yurt içi yerleşik gerçek kişilerin 28/12/2021 tarihinde mevcut olan, yurt içi yerleşik tüzel kişilerin ise 31/12/2021 tarihinde mevcut olan altın hesabı, hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilir.”

Buna göre; yurtiçi yerleşik kişilerin 31.12.2021 tarihinde mevcut olan altın hesabı dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilebilecektir.

İlgili T.C.Merkez Bankası tebliği 2022/12 için tıklayınız.

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

14.03.2022