Bülten 2022

Devlet Tahvili ve Hazine Bonoları ile Kira Sertifikaları Gelir Tevkifat Oranları

BÜLTEN 2022-37

DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI İLE KİRA SERTİFİKALARI

GELİRVE İRATLARI TEVKİFAT ORANLARI

22 Aralık 2021 gün ve 31697 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 21 Aralık 2021 gün ve 4937 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bu kararın eki Kararda;

22/7/2006 tarihli ve 2006/10731 sayılı 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesinde yer alan tevkifat oranları hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararının eki karara Geçici 4 üncü madde eklenmiştir.

Bu maddeye göre;

Bu maddenin yürürlüğe girdiği 22.12.2021 tarihinden 31.12.2022 tarihleri arasında iktisap edilen, Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Devlet Tahvili ve Hazine Bonolarından elde edilen gelir ve kazançlar ile

4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca kurulan varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlara uygulanan gelir vergisi tevkifat oranları;

bu Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının a bendinin,

1 numaralı alt bendindeki %15,

3 numaralı alt bendindeki % 10

bu Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının ç bendindeki,

%10 ve %15 oranları,

yerine % 0 (sıfır) uygulanacaktır.

İlgili Cumhurbaşkanı Kararı için tıklayınız.

Erdoğdu Öz

Yeminli Mali Müşavir

02.01.2022