Bülten 2022

Emlak Vergisi Rehberi

BÜLTEN 2022-179

2022 EMLAK VERGİSİ REHBERİ

Gelir İdaresi Başkanlığınca 2022 Kasım ayında yayınlanan “Emlak Vergisi Rehberi”nde;  

Emlak Vergisi Kanununda yer alan bina ve arazi vergisinin kapsamı, mükellefi, mükellefiyetin başlama ve sona erme zamanı, muafiyetleri, bildirimi ve bildirime ilişkin belgeler, emlak vergisinin matrah ve oranı, verginin ödeme zamanı, indirimli bina vergisi oranı uygulamasından kimlerin yararlanabileceğine ilişkin hususlar soru ve cevaplarla açıklanmıştır.

Bu rehberde, aşağıdaki konularda  sorular yer almaktadır. Soruların cevapları için aşağıda yer verilen web adresine ulaşılmalıdır.

 1. Bina Vergisinin Kapsamı Nedir?
 2. Bina ve Arazi Vergisinin Mükellefi Kimlerdir?
 3. Bina Vergisinde Daimi Muafiyetler Nelerdir?
 4. Bina Vergisinde Geçici Muafiyetler Nelerdir?
 5. Bina ve Arazi Vergisinde Mükellefiyet Ne Zaman Başlar ve Ne Zaman Sona Erer?
 6. Bina Vergisinin Matrahı Nedir?
 7. Emlak Vergisinde Vergi Değeri (Matrah) Nedir?
 8. Bina ve Arazi Vergisi Oranları Nedir?
 9. Emlak Vergisinde Tarh ve Tahakkuk İşlemi Nasıl Yapılır?
 10. Emlak Vergisinde Ödeme Süresi Ne Zamandır?
 11. Emlak Vergisi Nereye Ödenir?
 12. Emlak Vergisi Süresinde Ödenmezse Ne Olur?
 13. Emlak Vergisi Bildirimi Nereye ve Ne Zaman Verilir?
 14. Emlak Vergisi Bildiriminde Bulunmak İçin Hangi Belgeler İstenir?
 15. Emlak Vergisi Bildirimini Süresinde Vermeyen Mükellef Adına Hangi Cezalar Kesilir?
 16. Emlak Vergisi Bildirimini Kanuni Süresinde Vermeyen Mükellefler Pişmanlık ve Islah Hükümlerinden Yararlanabilir mi?
 17. Emlak Vergisi Bildirimini Kanuni Süresinde Vermeyen Mükellefler Cezalarda İndirim Uygulamasından Faydalanabilir mi?
 18. İndirimli Bina Vergisi Oranı Uygulaması Nedir?
 19. Engelli Bir Kişi İndirimli Bina Vergisi Oranı Uygulamasından Nasıl Yararlanır?
 20. Brüt Alanı 200 M2’ yi Geçen Bir Adet Meskene 1/2 Hisseli Olarak Sahip Olan Kişi Hissesine Düşen Kısım İçin İndirimli Bina Vergisi Oranı Uygulamasından Yararlanabilir mi?
 21. İndirimli Bina Vergisi Oranı Uygulamasından Yararlanmak İsteyen Mükellef İçin Meskende Bizzat Oturma Şartı Var mıdır?
 22. İndirimli Bina Vergisi Oranı Uygulamasından Mükellef Ne Zaman Yararlanmaya Başlar?
 23. Arazi Vergisinin Kapsamı Nedir?
 24. Arazi Vergisinde Daimi Muafiyetler Nelerdir?
 25. Arazi Vergisinde Geçici Muafiyetler Nelerdir?
 26. Arazi Vergisinde İstisnalar Nelerdir?
 27. Arazi Vergisinin Matrahı Nedir?
 28. Emlak Vergisi Borcu Bulunan Bina ve Arazinin Devir ve Ferağı Yapılabilir mi?
 29. Tapu Müdürlükleri Bina ve Arazi Vergisine Ait Borç Sorgulamasını Nasıl Yapacaklardır?
 30. Kırsal Mahalle veya Kırsal Yerleşik Alan Yönetmeliğine Göre Bina, Arsa ve Araziler İçin Emlak Vergisi Nasıl Uygulanır?
 31. Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payı Nedir?

Bu soruların cevabının yer aldığı “Emlak Vergisi Rehberi” için tıklayınız.

Erdoğdu Öz

Yeminli Mali Müşavir

17.11.2022