Kategorisiz

Vergiye Uyumlu Mükelleflere %5 Vergi İndirimi Broşürü

BÜLTEN 2022-77

VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERE % 5 VERGİ İNDİRİMİ BROŞÜRÜ

Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 121’inci maddesine göre, belirlenen şartları taşıyan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin verilecek yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan verginin %5’ini, ödenmesi gereken vergiden indirme imkânı bulunmaktadır.

7338 sayılı Kanun’la yapılan değişiklik, 01/01/2022 tarihinden itibaren verilmesi gereken yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerine uygulanmak üzere 26/10/2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Bu değişikliklerin açıklaması ile ilgili Gelir İdaresi Başkanlığı “Vergiye Uyumlu Mükelleflere %5 Vergi İndirimi Broşürü” nü yayınlamıştır.

Bu Broşür için tıklayınız.

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

13.03.2022