Bülten 2022

Altın Cinsinden Finansal Varlıkların Finansal Sisteme Kazandırılması Tebliği

BÜLTEN 2022-79

ALTIN CİNSİNDEN FİZİKİ VARLIKLARIN FİNANSAL SİSTEME KAZANDIRILMASI

HAKKINDA TEBLİĞ(SAYI: 2022/11)

14 Mart 2022 tarih ve 31778 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan  TCMB’nın 2022/11 sayılı “Altın Cinsinden Fiziki Varlıkların Finansal Sisteme Kazandırılması Hakkında Tebliğ “ ile, yurt içi yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin yetkili kuyumcular ve rafineriler aracılığıyla ya da doğrudan banka şubelerine gelerek bankalardaki altın hesaplarına yatırdıkları fiziki altın varlıklarının Türk lirası cinsinden mevduat ve katılma hesaplarına dönüştürülmesine imkân tanınmasına ve hesap sahiplerine sağlanacak desteğe ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Bu tebliğin 4 üncü maddesi “Altın hesaplarının vadeli Türk lirası mevduat veya katılım hesaplarına dönüşümü” hakkında olup 1 inci fıkrası “28/12/2021 tarihinde mevcut olan altın hesapları ile bu tarihten sonra açılacak işlenmiş ve hurda altın karşılığı altın hesapları, hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilir.” şeklindedir.

Bu tebliğde;

– Fiziki altınların kabulü,

– Altın hesaplarının dönüşümü,

– Vade sonu işlemleri,

– İstisnalar,

konularında açıklamalar yapılmıştır.

İlgili TCMB’nın 2022/1 sayılı Tebliği için tıklayınız.

 

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

14.03.2022