Bülten 2021

2022 Yılı KDV İndirimli Oran İstisnası

BÜLTEN (2021-183)

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 39)

2022  YILI İNDİRİMLİ ORAN İSTİSNASI

21 Aralık 2021 gün ve 31696 sayılı Resmi Gazete’de  Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca “Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 39)” yayınlandı.

Bu genel tebliğde;

İndirimli orana tabi işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarının iade konusu yapılamayacak kısmıyla ilgili sınır, 2021 yılı için 18.900 TL olarak belirlenmiş iken bu sınır 2022  yılı için 25.700 TL olarak belirlenmiştir.

 

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

22.12.2021