Bülten 2021

2022 Yılı Değerli Kağıt Bedelleri

BÜLTEN (2021-184 )

2022 YILINDA UYGULANACAK DEĞERLİ KAĞIT BEDELLERİ TESPİT EDİLDİ

21 Aralık 2021 gün ve 31696  sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat  Genel Müdürlüğünün 70 Sıra Nolu Değerli Kağıtlar Genel Tebliğinde 01.01.2022 tarihinden itibaren  geçerli olan değerli kağıt bedelleri aşağıda yer verilen tabloda gösterilmiştir.

Değerli Kağıdın Cinsi  Bedel (TL)
1 – Noter kağıtları :
a) Noter kağıdı 25,00
b) Beyanname 25,00
c) Protesto, vekaletname, re’sen senet 50,00
2 – (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)  
3 – Pasaportlar 225,00
4-   İkamet İzni (Değişik:28.07.2016-6735/27 md) 160.00
5 – (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)  
6 –
(Değişik:14.01.2016-6661/3.md)
a) Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen

Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı

 

37,50

b) Değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti

kimlik kartı

 

37,50

c) Kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 75,00
7 – Aile cüzdanları 200,00
8 -(Mülga:30/12/2004-5281/14.md)  
9 – Sürücü belgeleri 280,00
10 – Sürücü çalışma belgeleri (karneleri) 280,00
11 – Mülga:06/01/2017-680 KHK/35.md)
12 – Motorlu araç tescil belgesi 250,00
13 – İş makinesi tescil belgesi 210,00
14 – Banka çekleri (Her bir çek yaprağı) 15,00
15 – Mavi Kart (Ek: 9/5/2012-6304/9 md.) 20,00
16 – Yabancı çalışma izni belgesi (Ek:28/7/2016-6735/27. md.) 160,00
17-Çalışma izni muafiyeti belgesi (Ek:28/7/2016-6735/27. md.) Düzeltme:R.G.22.12.2016 29926 160,00

70 Sıra Nolu Değerli Kağıtlar Genel Tebliği için tıklayınız.

Erdoğdu Öz

Yeminli Mali Müşavir

22.12.2021