Bülten 2021

7326 Sayılı Kanun İç Genelgesi

BÜLTEN 2021-123

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN

 7326 SAYILI KANUN İÇ GENELGESİ

(Seri No: 2021/1)

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından  Z-69358343-010.06.01.(38-15)-72402/72401 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7326 Sayılı Kanun İç Genelgesi (Seri No: 2021/1)” yayınlandı.

Bu İç Genelgede,7326 sayılı Kanun ve 1Seri Nolu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7326 sayılı Kanun Genel Tebliğinde yapılan açıklamalardan sonra aşağıda başlıklarını verilen açıklamaların da yapılması gerekli görülmüştür.

A-BAŞVURULARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

B-BAŞVURUDA BULUNAN MÜKELLEFLERE İLİŞKİN HACİZ İŞLEMLERİ

C-EMANETTEKİ PARALAR İLE CEBREN TAHSİL EDİLEN PARALARIN MAHSUBU

Ç-İLGİLİ MEVZUAT GEREĞİ YAPILAN İADELERE İLİŞKİN TUTARLARIN MAHSUBU

D-BORCUN BULUNMADIĞINA DAİR BELGE TALEPLERİ

E-KESİNLEŞMEMİŞ VEYA DAVA SAFHASINDA BULUNAN AMME ALACAKLARI

F-İNCELEME VE TARHİYAT SAFHASINDA BULUNAN İŞLEMLER

G-TARHİYAT ÖNCESİ UZLAŞMA TALEPLİ VERGİ İNCELEME RAPORLARI İLE İLGİLİ İŞLEMLER

H- HAKLARINDA 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNUNUN 359 UNCU MADDESİNİN (B) FIKRASINDA YER ALAN DEFTER, KAYIT VE BELGELERİ YOK ETME VEYA DEFTER SAHİFELERİNİ YOK EDEREK YERİNE BAŞKA YAPRAKLAR KOYMA VEYA HİÇ YAPRAK KOYMAMA VEYA BELGELERİN ASIL VEYA SURETLERİNİ TAMAMEN VEYA KISMEN SAHTE OLARAK DÜZENLEME FİİLLERİNDEN HAREKETLE YAPILAN VERGİ İNCELEMESİ DEVAM EDENLER

I-DİĞER HUSUSLAR

EKLER

Ek:1-(7326 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin dokuzuncu fıkrasının (b) bendinde belirtilen fiillerin varlığının tespit edilememesi durumunda yazılacak yazı)

Ek: 2-(7326 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin dokuzuncu fıkrasının (b) bendinde belirtilen fiillere yönelik vergi incelemesinin Kanunun yayımı tarihini izleyen ayın başından itibaren on iki ay içerisinde sonuçlandırılamaması durumunda yazılacak yazı)

Ek: 3-(7326 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin dokuzuncu fıkrasının (b) bendinde belirtilen fiillerin varlığının tespit edilmesi durumunda yazılacak yazı)

Ek: 4-(7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hükümlerine Göre Ödenecek Taksitlere Dair Kesinti Talebi)

İlgili İç Genelge için tıklayınız.

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

23.06.2021