7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun

BÜLTEN 2021-118

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI

KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN

9 Haziran 2021 gün ve 31506 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 7326 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” un madde başlıkları aşağıdadır.

Madde 1- Kapsam ve tanımlar

Madde 2- Kesinleşmiş alacaklar

Madde 3- Kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacaklar

Madde 4- İnceleme ve tarhiyat safhasında bulunan işlemler

Madde 5- Matrah ve vergi artırımı

Madde 6- İşletme kayıtlarının düzeltilmesi

Madde 7- Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Kurumu alacakları

Madde 8-  Ön değerlendirme, araştırma veya tespit aşamasında olan eksik işçilik prim tutarları ile kesinleşmemiş idari para cezaları

Madde 9- Ortak hükümler

Madde-10- Diğer hükümler

Madde 11- 213 sayılı Vergi Usul Kanununun geçici 31 inci maddesine altıncı fıkrasından sonra gelmek üzere fıkra eklenmiştir. (Yeniden değerleme)

Madde 12- 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa geçici madde eklenmiştir.

Madde 13- 5834 sayılı Karşılıksız Çek ve Protestolu Senetler ile Kredi ve Kredi Kartları Borçlarına İlişkin Kayıtların Dikkate Alınmaması Hakkında Kanuna geçici madde ilave edilmiştir (Sicil affı)

Madde 14- 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanunun 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının sonuna cümle eklenmiştir.

Madde 15- 1416 sayılı Kanunun 21 inci maddesine beşinci fıkrasından sonra gelmek üzere fıkra eklenmiştir.

Madde 16- 1416 sayılı Kanuna  geçici madde eklenmiştir

Madde 17- Yürürlük

Madde 18- Yürütme

7326 sayılı Kanun için tıklayınız