Bülten 2021

İşten Çıkarma Yasağı ve Ücretsiz İzin Süre Uzatımı

BÜLTEN 2021-70

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI VE ÜCRETSİZ İZİN SÜRE UZATIMI

9 Mart 2021 gün ve 31418 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan  8 Mart 2021 gün ve 3592 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile;

4857 sayılı İş Kanununun geçici 10 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında  belirtilen sürelerin 17.03.2021 tarihinden itibaren iki ay uzatılmasına karar verilmiştir.

Buna göre:

  • İşten çıkma yasağı 17.03.2021 tarihinden 17.05.2021 tarihine,
  • İşçileri ücretsiz izne çıkarma yetkisi 17.03.2021 tarihinden 17.05.2021 tarihine,

Kadar uzatılmıştır.

İlgili karar için tıklayınız.

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

09.03.2021