Bülten 2021

Finansman Gider Kısıtlaması 2021

BÜLTEN 2021-47

2021 YILINDA FİNANSMAN GİDER KISITLAMASI UYGULAMASI

4 Şubat 2021 tarih ve 31385 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 3490 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki kararda;

1-193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 41 inci maddesinin birinci fıkrasının (9) numaralı bendi hükümlerine göre, kullanılan yabancı kaynakları  öz kaynaklarını aşan işletmelerde, aşan kısma münhasır olmak üzere, yatırımı maliyetine eklenenler hariç, işletmede kullanılan yabancı kaynaklara ilişkin faiz, komisyon, vade farkı, kar payı, kur farkı ve benzeri adlar altında yapılan gider ve maliyet unsurları toplamının % 10’unun gider olarak indirilmesi kabul edilemez.

2-5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (i)  bendi hükümlerine göre, kredi kuruluşları, finansal kuruluşlar, finansal kiralama,, faktöring ve finansman şirketleri dışında, kullanılan yabancı kaynakları  öz kaynaklarını aşan işletmelerde, aşan kısma münhasır olmak üzere, yatırımı maliyetine eklenenler hariç, işletmede kullanılan yabancı kaynaklara ilişkin faiz, komisyon, vade farkı, kar payı, kur farkı ve benzeri adlar altında yapılan gider ve maliyet unsurları toplamının % 10’unun kurum kazancının tespitinde indirimi kabul edilemez.

Hükümleri bulunmaktadır.

Bu karara göre, bu hükümler 01.01.2021 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemi kazançlarına uygulanacaktır.

4008 sayılı Kanunla mevzuatımıza giren bu uygulama 1995 yılından beri değişik şekilde uygulanmıştır. Bu günkü şeklini 6322 sayılı Kanunla almış ve 01.01.2013 yılında uygulamada yer almıştır. Ancak, mevzuatımızda olmasına rağmen son yıllarda Bakanlar Kurulu tarafından oran tespit edilmemesi nedeniyle  bugüne kadar uygulanılmamıştır.

Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen uygulama için Hazine ve Maliye Bakanlığının usul  ve esasları belirlemesi gerekmektedir.

İlgili Cumhurbaşkanı  Kararı için tıklayınız.

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

04.02.2021