Bülten 2021

Yıllık İşletme Cetvellerinin Gönderilmesi

BÜLTEN 2021-82

YILLIK İŞLETME CETVELLERİNİN 30 NİSAN 2021 TARİHİNE KADAR GÖNDERİLMESİ 

6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu’ na göre Sanayi Sicil Belgesi alan kuruluşların, her yıl Nisan ayı sonuna kadar “ Yıllık İşletme Cetveli ” verme zorunluluğu bulunmaktadır.

Bu nedenle, Sanayi Sicil Belgeli kuruluşların 2020 yılı Yıllık İşletme Cetvellerini tanzim ederek, 30 Nisan 2021  tarihi  saat 24.00 ‘e kadar Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının https://sanayisicil.sanayi.gov.tr Internet adresinden veya e-devlet kapısı üzerinden Sanayi Sicil Bilgi Sistemi’ne girilerek bu tarihe kadar Yıllık İşletme Cetvelinin doldurulup “İL MÜDÜRLÜĞÜNE GÖNDER” butonu kullanılarak gönderme işleminin tamamlanması gerekmektedir.

Sanayi Siciline kayıtlı bulunan işletmelerin bu yükümlülüğü belirtilen süre içinde yerine getirmemeleri halinde İdari Para Cezası uygulanır. 2021 yılında verilecek olan cetvellerin süresinde verilmeme cezası 1.730 TL’dir.

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul, 20.04.2021