Bülten 2021

Akaryakıt İstasyonları İçin Yeni Nesil ÖKC Zorunluluğu

BÜLTEN 2021-76

AKARYAKIT İSTASYONLARI  İÇİN YENİ NESİL POMPA ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ ZORUNLULUĞU

24 Mart 2021 gün ve 31433 sayılı Resmi Gazete’de  Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından yayımlanan 527 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde;

Akaryakıt sektöründeki vergi kayıp ve kaçağını önlemek amacıyla;

a. Akaryakıt istasyonlarında hali hazırda kullanılan ancak satış verilerini elektronik ortamda iletme özelliği olmayan eski nesil akaryakıt pompa ödeme kaydedici cihazların,

. Online veri aktarımı yapabilen,

. Güvenlik seviyeleri yükseltilmiş, yetkisiz dış müdahaleleri algılayarak gerekli alarmları üreten,

. IP/Bilgisayar tabanlı “Yeni Nesil Akaryakıt Pompa Ödeme Kaydedici Cihazlar” haline dönüştürülmesine,

b. Akaryakıt istasyonu işletmecilerinin yeni nesil akaryakıt pompa ödeme kaydedici cihazlardan gerçekleştirilen satışlara ait mali bilgileri elektronik ortamda anlık veya periyodik zaman aralıklarında Gelir İdaresi Başkanlığı veya Bakanlık Bilgi işlem sistemlerine bildirim zorunluluğu getirilmesine,

ilişkin usul ve esaslar yayımlanmıştır.

Söz konusu Tebliğ ile akaryakıt istasyonlarındaki belge sistemini disipline etmek, denetim kolaylığını sağlamak, gelir ve kurumlar ile katma değer vergilerindeki kayıp ve kaçakları önlemek amacıyla eski nesil akaryakıt pompa ödeme kaydedici cihazların, kademeli olarak “Yeni Nesil Akaryakıt Pompa Ödeme Kaydedici Cihazlar” haline dönüştürülmesi sağlanmış olacaktır. Söz konusu cihazlardan yapılan satışlara ilişkin mali veriler online veya Bakanlıkça belirlenen sürelerde periyodik olarak Gelir İdaresi Başkanlığına veya Bakanlık Bilgi İşlem Sistemlerine alınarak bu verilerin elektronik ortamda takip edilmesi ve akaryakıt sektöründeki vergi kayıp ve kaçağı ile mücadele eden ilgili kurumlarla elektronik ortamda paylaşılması amaçlanmaktadır.

Bu Genel Tebliğde ayrıca, Yeni Nesil Pompa Ödeme Kaydedici Cihaz kullanma zorunluluğuna geçiş tarihleri belirlenmiştir.

Bu Genel Tebliğ için tıklayınız.

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

24.03.2021