Bülten 2021

2022 Asgari Ücret Net Hesabı ve İşverene Maliyeti

BÜLTEN 2021-197

2022 ASGARİ ÜCRETİN NET HESABI VE İŞVERENE MALİYETİ

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 16 Aralık’ta gerçekleştirilen 4. toplantısında, 2022 yılında uygulanacak asgari ücret düzeyi tüm tarafların mutabakatıyla belirlendi. 01.01.2022 – 31.12.2022 döneminde işçinin 1 günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretinin 166,80 TL olarak tespit edildiğine ilişkin Komisyon Kararı 17.12.2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlandı.

Çalışma Genel Müdürlüğü / Sendika Üyeliği ve  İstatistik Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan  01/01/2022-31/12/2022 tarihleri arasında Asgari Ücretin Net Hesabı ve İşverene Maliyeti Çalışması aşağıdadır

ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL / AY)

 

ASGARİ ÜCRET 5.004,00  
SGK PRİMİ% 14 700,56  
İŞSİZLİK SİG. PRİMİ % 1 50,04  
KESİNTİLER TOPLAMI 750,60  
NET ASGARİ ÜCRET 4.253,40  

 

İŞVERENE MALİYETİ (TL / AY)

ASGARİ ÜCRET 5.004,00  
SGK PRİMİ% 15.5 (İşveren Payı) (*) 775,62  
İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA PRİMİ % 2 100,08  
İŞVERENE TOPLAM MALİYET 5.879,70

 

Not 1: 28/01/2004 tarih ve 5083 Sayılı Türkiye Cumhuriyetinin Para Birimi Hakkında Kanunun 2. maddesi uyarınca; Türk Lirası değerlerin yeni Türk Lirasına dönüşüm işlemlerinin ve Yeni Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerin sonuçlarında ve ödeme aşamalarında yarım Kuruş ve üzerindeki değerler bir Yeni Kuruşa tamamlanır; yarım Yeni Kuruşun altındaki değerler dikkate alınmamıştır.

Not 2: Gelir Vergisi ve Damga Vergisi hesaplanmamıştır.

(*) 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin (ı) bendine göre, bentde belirtilen şartları sağlayan işverenlere, SGK primi işveren payında 5 puanlık indirim öngörüldüğünden hesaplamalar buna göre yapılmıştır. Gerekli şartları sağlamayan işverenler için, SGK primi işveren payı %20,5’dir. 6385 sayılı kanunun 9. maddesiyle yapılan düzenleme ile 01.09.2013 tarihinde itibaren geçerli olmak üzere 5510 sayılı kanunun 81.maddesi “Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, sigortalının prime esas kazancının %2’sidir. “