Bülten 2021Kategorisiz

Mevduat Faizi ve Bankaca Çıkarılan Menkul Kıymet Geliri Tevkifat Oran Süreleri Uzatıldı

BÜLTEN 2021-106

MEVDUAT FAİZLERİ VE BANKALAR TARAFINDAN ÇIKARILAN TAHVİL BONO  GELİRLERİNİN TEVKİFAT ORAN SÜRELERİ UZATILDI

31.05.2021 tarihine kadar uygulanan 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci maddesinde yer alan tevkifat oranları  “Mevduat Faizleri ve Bankalar Tarafından Çıkarılan Tahvil Bono Gelirlerinin Tevkifat Oranları” uygulaması, 1 Haziran 2021 gün ve 31498 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 Haziran 2021 gün ve 4027 sayılı Cumhurbaşkanı Karar ile 31.07.2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

Süresi uzatılan tevkifat oranlarını, 24.12.2020 günlü 2020-194 sayılı Bültenimizde görebilirsiniz.

1 Haziran 2021 gün ve 4021 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı için tıklayınız.

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

01.06.2021