Bülten 2021

Kesinleşmiş, Dava Aşamasında veya İnceleme ve Tarhiyat Safhasındaki Borçların Yapılandırılması

BÜLTEN 2021-136

7326 SAYII KANUNA GÖRE KESİNLEŞMİŞ, DAVA AŞAMASINDA VEYA İNCELEME VE TARHİYAT SAFHASINDAKİ BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI BROŞÜRÜ

7326 Sayılı Kanun  ve Genel Tebliğde yer alan açıklamalar doğrultusunda Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanan Kesinleşmiş, Dava Aşamasında veya İnceleme ve Tarhiyat Safhasındaki Borçların Yapılandırılması Broşürü “ isimli Broşürde;

KESİNLEŞMİŞ, DAVA AŞAMASINDA VEYA İNCELEME VE TARHİYAT SAFHASINDAKİ BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI

YAPILANDIRMA KAPSAMINDAKİ BORÇLAR NELERDİR?

A) KESİNLEŞMİŞ BORÇLAR NASIL YAPILANDIRILACAKTIR?

1. Kesinleşmiş Vergi ve Ceza Borçları

2. İdari Para Cezalar

3. Kanun Kapsamına Giren Diğer Borçla

B) DAVA KONUSU VERGİ VE CEZALARDA YAPILANDIRMA NASIL OLACAKTIR?

1. İhtilafa Konu Vergi ve Vergi Cezaları

1.1. Dava Açma Süresi Geçmemiş ya da Vergi Mahkemesinde Dava Açılmış (Henüz Karara Bağlanmamış) Olması Durumunda

1.2. İhtilafın Üst Yargıda Olması Durumunda

2. İhtilafa Konu Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezaları

3. İhtilafa Konu İdari Para Cezaları

4. İhtilafa Konu Ecrimisiller

C) İNCELEME VE TARHİYAT SAFHASINDA OLAN ALACAKLARA GETİRİLEN İMKÂNLAR NELERDİR?

D) BAŞVURULAR NASIL, NEREYE VE NE ZAMAN YAPILACAKTIR?

Kesinleşmiş Borçlar İçin Başvuru

Dava Aşamasında Bulunan Borçlar İçin Başvuru

E) BORÇLAR HANGİ SÜREDE VE NASIL ÖDENECEKTİR?

Peşin Ödeme Avantajı

İlk İki Taksit Ödeme Süresi İçinde Yapılan Ödemelerde Avantaj

Taksitle Ödeme

Ödeme Kanallar

Kesinleşmiş, Dava Aşamasında veya İnceleme ve Tarhiyat Safhasındaki Borçların Yapılandırılması Broşürü için  tıklayınız

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

13.07.2021