Bülten 2021

Vergi Beyannamelerinde Yeni Versiyonlar

BÜLTEN 2021-80

VERGİ BEYANNAMELERİNİN YENİ VERSİYONLARI

1 Nisan 2021 günü GİB e beyanname https://ebeyanname.gib.gov.tr/index.html sayfasında vergi beyannamelerindeki versiyon değişiklikleri duyurulmuştur.

Bu duyuru aşağıdadır.

DUYURU

Yeni yasal düzenlemeler nedeniyle aşağıdaki listede yer alan beyannamelerde değişiklik yapılmıştır. Mükelleflerimizin beyanname düzenleme programlarını güncellemeleri gerekmektedir.

KOD BEYANNAME ADI
GGECICI Gelir Vergisi Mükellefleri İçin Geçici Vergi Beyannamesi
HARCDIGER Diğer Kuruluşların Denetimi
HARCKAMU Kamu Yararını İlgilendiren Kuruluşların Denetimi
KDV1 Katma Değer Vergisi Beyannamesi 1
KDV2 Katma Değer Vergisi Beyannamesi 2
KDV2B Katma Değer Vergisi Beyannamesi 2B
KDV9015 Katma Değer Vergisi Tevkifatı (9015)
KURUMLAR Kurumlar Vergisi Beyannamesi
MUHGVKSGK Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi (G.V.K. 281)
MUHSGK Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi
MUHSGK2 Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi 2
POSET(GEKAP) Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi
TANAP Peşin Ödenen Kurumlar Vergisi